100% trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho người cao tuổi

Sáng 10/12, Ban Chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (BCĐ) tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết các đề án về dân số – kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2016-2020.

Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh, trong giai đoạn 2016-2020, Lạng Sơn đã triển khai thực hiện 3 đề án bao gồm: Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; Đề án xã hội hóa cung cấp các phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản.

Các cá nhân được nhận bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện các đề án về DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Thu Diễm

Sau 5 năm thực hiện, đến nay, tỉ số giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh giảm từ 117,3 trẻ trai/100 trẻ gái (năm 2016) xuống còn 115,2 trẻ trai/100 trẻ gái; 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn đã lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho người cao tuổi (NCT), 96,24% NCT có thẻ BHYT (tăng 32,61% so với năm 2016); 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn đã triển khai hoạt động xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, đưa ra một số ý kiến, kiến nghị để thực hiện hiệu quả công tác DS-KHHGĐ trong thời gian tới như: sớm ban hành các quy định, chế độ đãi ngộ phù hợp cho đội ngũ cộng tác viên dân số; đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể.

Khang Anh