27.974 hộ nông dân Cao Bằng được vay vốn phát triển kinh tế

Ngày 10/12, Ban Vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND giai đoạn 2011 - 2020” và tổng kết hoạt động Quỹ HTND năm 2020. 

Sau 10 năm thực hiện, hoạt động Quỹ HTND tỉnh đã đi vào nền nếp, cơ bản thực hiện tốt các nội dung của Đề án; thành lập Ban vận động Quỹ HTND, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Quy chế quản lý tài chính đảm bảo quản lý, sử dụng nguồn quỹ đúng quy định.

Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đang quản lý trên 56 tỷ đồng, trong đó, 8,2 tỷ đồng của Trung ương HND Việt Nam ủy thác; trên 9,6 tỷ đồng của tỉnh; 38 tỷ 364 triệu đồng của huyện.

Từ nguồn quỹ có 5.466 dự án được vay vốn với 27.974 hộ vay (bao gồm vay mới và luân chuyển quay vòng vốn). Toàn tỉnh hiện đang thực hiện 467 mô hình, dự án với số tiền 47.587 triệu đồng, có 2.751 hộ dư nợ. 

Tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2020. Ảnh: Xuân Lam

Thông qua việc triển khai các dự án vay vốn Quỹ HTND góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, xây dựng nông thôn mới (nhất là tiêu chí nâng cao thu nhập của người dân), đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở khu vực nông thôn, tiếp thêm nguồn lực, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho hội viên nông dân. Qua đó nâng cao vị thế, vai trò của HND các cấp, thu hút nhiều nông dân tham gia tổ chức Hội, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước, nhất là phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Năm 2020, Quỹ HTND toàn tỉnh vận động được 4 tỷ 822 tỷ đồng (cấp tỉnh vận động 1,4 tỷ đồng; cấp huyện, Thành phố và cơ sở vận động 3,4 tỷ đồng). Thu hồi 12 tỷ 515 triệu đồng của 602 hộ đến hạn.

Năm 2021, Quỹ HTND tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Quỹ HTND các cấp; phấn đấu 100% các dự án vay vốn Quỹ HTND được quản lý, phát huy hiệu quả, giúp hội viên nông dân phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Tại hội nghị, các đại biểu trình bày tham luận về các nội dung: Giải pháp, kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả nguồn vốn Quỹ HTND ở địa phương, đơn vị; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động xây dựng Quỹ HTND hiệu quả; giới thiệu các mô hình kinh tế hiệu quả từ nguồn vốn Quỹ HTND tại các địa phương để nhân rộng và phát triển…

Khang Anh