5 nhóm điểm mới trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) với 465/474 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 93,37% tổng số đại biểu Quốc hội.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) với 465/474 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 93,37% tổng số đại biểu Quốc hội. 

Trước đó, trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh nêu rõ, dự thảo Luật sau khi chỉnh lý còn 56 điều, bỏ 3 điều, bổ sung 3 điều.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật có 5 nhóm điểm mới:

infographic 6 (7)

(baodansinh.vn)