780 hộ nghèo đặc biệt khó khăn ở Yên Bái được hỗ trợ nhà ở mới

Đến nay, toàn Yên Bái cơ bản hoàn thành xong việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng, hộ nghèo ĐBKK theo đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Theo phê duyệt tại Quyết định 806/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt, tổng số được hỗ trợ làm nhà theo Ðề án hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng, hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh năm 2020 là 795 hộ. Tuy nhiên sau khi điều chỉnh thì còn 780 hộ, giảm 15 hộ so với ban đầu (trong đó: 404 hộ người có công, 376 hộ nghèo đặc biệt khó khăn; xây mới 618 nhà, sửa chữa 162 nhà), với tổng kinh phí 27.900 triệu đồng.

Trao nhà Đại đoàn kết cho hộ người có công, người nghèo đặc biệt khó khăn tại Yên Bái. Ảnh Thanh Sơn

Sau 6 tháng triển khai thực hiện Đề án, đến nay, toàn tỉnh cơ bản đã hoàn thành xong việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ người có công với cách mạng, hộ nghèo đặc biệt khó khăn theo đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy. Đến hết ngày 31/10/2020 đã có 778/780 nhà hoàn thành, đạt 99,7% kế hoạch Đề án (777 nhà đã hoàn thành, 1 nhà khởi công tháng 10 đang triển khai thực hiện); trong đó: 616 hộ xây mới, 162 hộ sửa chữa.

Bên cạnh đó, các địa phương đã chủ động thực hiện hỗ trợ ngoài Đề án 116 nhà với nguồn kinh phí được trích từ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cấp huyện và nguồn xã hội hóa, nâng tổng số nhà được hỗ trợ toàn tỉnh lên 894 căn với tổng giá trị thực hiện trên 110 tỷ đồng, gấp 3 lần kinh phí hỗ trợ Đề án.

Tại thành phố Yên Bái, thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở năm 2020, trên địa bàn thành phố có 63 hộ được phê duyệt hỗ trợ. Trong đó, có 41 nhà của người có công với cách mạng, 22 nhà là hộ nghèo đặc biệt khó khăn, gồm 43 hộ nhà xây mới và 20 hộ nhà sửa chữa. Tổng giá trị đầu tư gần 9,3 tỷ đồng, gồm ngân sách Nhà nước hỗ trợ trên 2,1 tỷ đồng, còn lại các gia đình huy động, đóng góp và hỗ trợ thêm từ các nguồn khác là gần 7,2 tỷ đồng. 

Nhờ tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn hỗ trợ và vận động nguồn xã hội. Nên tính đến trung tuần tháng 9, các hộ được hưởng lợi từ Đề án đã tiến hành làm nhà mới và sửa chữa nhà đạt đạt 95,4% kế hoạch đề ra. Chất lượng làm nhà của các hộ người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở đảm bảo 100% vượt về diện tích, quy mô và kinh phí. Đặc biệt, ngoài số tiền được Nhà nước hỗ trợ, 100% các hộ đều huy động được nguồn lực từ gia đình, dòng họ để làm nhà. Trong đó, số nhà có giá trị đầu tư từ 40 đến dưới 100 triệu đồng là 7 nhà; số nhà có giá trị đầu tư từ 100 - 200 triệu đồng là 20 nhà; có 15 nhà có giá trị đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên.   

Đối với huyện Văn Yên, Thực hiện Nghị quyết 806 của của UBND tỉnh Yên Bái về hỗ trợ làm nhà ở cho người có công và hộ nghèo đặc biệt khó khăn, năm 2020, huyện Văn Yên được phê duyệt thực hiện làm mới và sửa chữa 157 căn nhà; trong đó, 85 nhà cho người có công và 72 nhà cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, huyện Văn Yên đã huy động xã hội hóa được trên 507 triệu đồng hỗ trợ làm nhà ở cho người có công và hộ nghèo đặc biệt khó khăn, vượt chỉ tiêu kế hoạch 27,5%.

Cùng với đó, việc làm mới, sửa chữa nhà ở còn được thực hiện ở rất khẩn trương bởi sự chung tay giúp đỡ, hỗ trợ thêm về kinh phí, vật liệu, nhân công của xã, thị trấn, thôn bản, nhân dân trong khu dân cư và sự đóng góp của gia đình, dòng họ nên. Nhờ vậy, đến ngày 10/9/2020, huyện Văn Yên đã hoàn thành 165/157 ngôi nhà cho hộ người có công và hộ nghèo, đạt 105% kế hoạch, trong đó làm mới 124 nhà, sửa chữa 41 nhà.

Vân Anh