8 đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng năm 2022

Theo Điều 5, 6 Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định về đối tượng và mức hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng như sau.

infographic 2 (1)

Empty

Empty(baodansinh.vn)