86% người nước ngoài hài lòng với cuộc sống ở Việt Nam

Mặc dù Việt Nam đang trải qua đợt bùng phát dịch lần thứ 4, nhưng vẫn lọt vào top 10 quốc gia lý tưởng cho người nước ngoài làm việc và sinh sống. Khảo sát Expat Insider 2021 do tổ chức InterNations thực hiện trên 120.000 người ở 59 quốc gia.