891 cơ sở tôn giáo ở Hải Dương được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đến cuối tháng 11, toàn tỉnh Hải Dương có 891 cơ sở tôn giáo đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đạt 78,7%, tăng 33 cơ sở so với cùng kỳ năm 2019.

Theo Ban Chỉ đạo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) cho các cơ sở tôn giáo tỉnh, đến cuối tháng 11, toàn tỉnh có 891 cơ sở tôn giáo đã được cấp giấy CNQSDĐ, đạt 78,7%, tăng 33 cơ sở so với cùng  kỳ năm 2019. Huyện Nam Sách có tỷ lệ cơ sở tôn giáo được cấp giấy CNQSDĐ cao nhất tỉnh (đạt gần 93%), huyện Bình Giang đạt thấp nhất tỉnh (56,57%).


Ảnh minh họa.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo, việc cấp giấy CNQSDĐ cho các cơ sở tôn giáo trong tỉnh còn một số hạn chế như có đơn vị cấp huyện chưa tổ chức triển khai tập huấn chuyên môn. Một số huyện hoàn thiện hồ sơ rất chậm, số lượng hồ sơ chuyển về Sở Tài nguyên và Môi trường ít, chưa bảo đảm kế hoạch của UBND tỉnh... 

Khang Anh