AICHR hướng tới mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau

Những lĩnh vực mà Ủy ban liên Chính phủ ASEAN về nhân quyền (AICHR) triển khai thể hiện cách tiếp cận gần người dân để không ai bị bỏ lại phía sau.

Trong cuộc phỏng vấn với báo giới sau Phiên Đối thoại giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các Đại diện Ủy ban liên Chính phủ ASEAN về nhân quyền (AICHR), Đại sứ Nguyễn Thái Yên Hương, Đại diện AICHR của Việt Nam nói về vai trò AICHR với sự phát triển của Cộng đồng ASEAN.

AICHR ngày càng quan tâm tới quyền con người

Về phiên đối thoại, Đại sứ Nguyễn Thái Yên Hương cho biết, đại diện Việt Nam đã thông báo với các Bộ trưởng Ngoại giao về những kết quả đạt được, trong đó nhấn mạnh đến cách tiếp cận nhân quyền trong bối cảnh mới trên các lĩnh vực: y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, các quyền cơ bản của con người mà người dân ASEAN cùng quan tâm.

"Tôi cũng muốn báo một tin mừng, đó là Kế hoạch 5 năm từ 2021-2025 của AICHR và Chương trình ưu tiên cho năm 2021 đã được các Bộ trưởng thông qua. Đây là một thành công của AICHR, 2 văn kiện chính là bản lề cho hoạt động hợp tác nội bộ ASEAN liên quan đến lĩnh vực quyền con người và hợp tác khu vực về vấn đề nhân quyền", Đại sứ cho hay. 

Đại sứ Nguyễn Thái Yên Hương. Ảnh: Phương Anh

Theo đại sứ, có thể thấy rằng AICHR đang ngày càng mở rộng lĩnh vực hoạt động và đi vào chiều sâu, quan tâm đến quyền cơ bản của người dân, đặc biệt chú trọng đến nhóm yếu thế như phụ nữ, trẻ em và người khuyết tật. AICHR cũng nhấn mạnh hơn quyền về kinh tế xã hội, trong đó nhấn mạnh quyền nâng cao sinh kế của người dân.

Đại sứ Nguyễn Thái Yên Hương cho rằng, nếu so sánh với Kế hoạch AICHR 2016-2019, Chương trình ưu tiên cho năm 2021 và Kế hoạch AICHR 2021-2025 có những ưu tiên giám sát các hoạt động của từng thành viên AICHR với lĩnh vực quyền con người và những lĩnh vực mới như tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 tới người khuyết tật, phụ nữ và trẻ em.

Kế hoạch AICHR 2021 có 11 dòng hoạt động và được mở rộng.

Dù vậy, do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều hoạt động trong kế hoạch AICHR 2016-2019 vẫn chưa được triển khai. Các thành viên của AICHR đã nhất trí triển khai một số cuộc họp trực tuyến từ nay cho tới cuối năm, một số hoạt động cũng được triển khai vào đầu năm 2021. 

Nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy các hoạt động của AICHR

Theo Đại sứ, AICHR là một tổ chức liên chính phủ và liên quan cụ thể tới quyền con người, liên quan tới người dân ASEAN, khác với những khái niệm của phương Tây. Sau 5 năm ASEAN đi vào Cộng đồng, 3 trụ cột của Cộng đồng ASEAN đã được triển khai, hoạt động của AICHR bao phủ tất cả các lĩnh vực, trên cả 3 trụ cột: Cộng đồng Chính trị - An ninh, Cộng đồng Kinh tế và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội.

Kế hoạch AICHR 2021-2025 có điểm mới cần nhấn mạnh là các chỉ số để đánh giá cụ thể hơn liên quan tới lĩnh vực nhân quyền ASEAN. Đây là một trong những bước tiến dựa trên văn bản hướng dẫn của ASEAN như Hiến chương ASEAN, Tuyên bố Nhân quyền ASEAN, Điều khoản tham chiếu (TOR) của AICHR,…

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và đại diện của Ủy ban liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền (AICHR). 

Quyền con người rất rộng và được chú trọng không chỉ ở ASEAN mà ở cả các khu vực khác trên thế giới. Thước đo đánh giá cao nhất có lẽ chính là sự hài lòng của người dân, sự tham gia của người dân đối với từng dự án cụ thể. Với các lĩnh vực cụ thể trong kế hoạch mới, với sự giám sát và hỗ trợ của Ban Thư ký ASEAN, AICHR sẽ triển khai trong 5 năm tới nhiều dự án và chắc chắn, người dân sẽ có những đánh giá trên từng dự án cụ thể.

Là Chủ tịch AICHR 2020, Việt Nam luôn cố gắng thúc đẩy sự đoàn kết, thống nhất và hợp tác giữa các nước. Các nỗ lực của Việt Nam được bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Nỗ lực này thể hiện sự hợp tác và thống nhất trong ASEAN, nhấn mạnh đến việc bảo vệ quyền con người trong khu vực. Trong bối cảnh dịch COVID-19, các diễn đàn của ASEAN hoạt động thành công và hiệu quả, các hoạt động của trong khuôn khổ AICHR cũng như vậy. Các nước thành viên AICHR đã trao đổi và thống nhất có những dòng hành động sẽ tổ chức trực tuyến.

"An ninh phi truyền thống là khái niệm rất rộng, liên quan đến môi trường, an ninh năng lượng, nước biển dâng,… Thách thức đối với từng nước ASEAN nói chung là làm sao đảm bảo quyền kinh tế - xã hội, nâng cao được chất lượng cuộc sống của người dân. Đối với tất cả các nước ASEAN, điều này rất quan trọng. Quyền con người sẽ được chú trọng hơn trong ASEAN và khi người dân nâng cao hiểu biết, họ cũng sẽ hiểu về quyền của chính mình khi được bảo vệ", nữ Đại sứ nhấn mạnh.