AIPA 41: Hỗ trợ phụ nữ, trẻ em gái trong và sau đại dịch COVID-19

Các đại biểu tới từ các nghị viện thành viên ASEAN nhấn mạnh vai trò của nam giới trong việc thúc đẩy quyền của phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới.

Với tư cách là Chủ tọa của Hội nghị Nữ Nghị sĩ AIPA (WAIPA), bà Nguyễn Thị Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Quốc hội Việt Nam trình bày Báo cáo của Hội nghị Nữ Nghị sĩ AIPA sáng 10/9. 

Vẫn còn bất bình đẳng giới

Bà Nguyễn Thị Thúy Anh khẳng định vẫn tồn tại sự bất bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới trong việc tiếp cận thị trường lao động, điều kiện làm việc và thu nhập. 

Bà Nguyễn Thị Thúy Anh - Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Quốc hội trình bày tại Hội nghị.

Bởi vậy, các Nghị viện thành viên cần thúc đẩy thực hiện các cam kết quốc tế và khu vực, các khung pháp luật quốc gia với mục tiêu bảo đảm bình đẳng giới thực chất hơn, thu hẹp khoảng cách về giới trong việc làm và thu nhập.

Đây là một ưu tiên hàng đầu nhằm đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt trong bối cảnh chịu tác động của đại dịch toàn cầu COVID-19, để "không ai bị bỏ lại phía sau".

Các Nghị viện thành viên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ đã được nêu trong các văn kiện quốc tế và cam kết khu vực; đồng thời, khẳng định việc WAIPA tham gia vào Tuyên bố chung hàng năm của Ủy ban về Địa vị của Phụ nữ (CSW) là nhằm tái khẳng định vai trò của các nghị viện và nghị sĩ trong việc xây dựng một cộng đồng ASEAN nhạy cảm về vấn đề bình đẳng giới.

Hội nghị kêu gọi các Nghị viện thành viên AIPA và các Quốc gia thành viên ASEAN tiến hành rà soát khung pháp lý quốc gia về việc làm và thu nhập, và bảo đảm khả năng thích ứng với vấn đề giới cũng như đề xuất và thông qua quan điểm chung của ASEAN đối với Mục tiêu phát triển bền vững về bình đẳng giới; nâng cao năng lực, sự tham gia và các khung khổ giám sát liên quan đến việc làm bền vững và thu nhập của lao động nữ.

Hỗ trợ phụ nữ, trẻ em gái trong và sau đại dịch

Các đại biểu đề nghị các Nghị viện thành viên AIPA quan tâm hơn đến việc phân bổ nguồn lực cho các chính sách, chương trình để giải quyết các vấn đề mới nổi nhằm thúc đẩy việc làm, tăng thu nhập như: phát triển kỹ năng kinh doanh và lãnh đạo số cho phụ nữ, kiện toàn các dịch vụ hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em gái trong và sau khủng hoảng đại dịch COVID-19; bảo đảm rằng, bình đẳng giới là vấn đề cốt lõi và cần thiết trong mọi nỗ lực tái tạo việc làm sau đại dịch.

Toàn cảnh Hội nghị nữ nghị sỹ AIPA tại đầu cầu Hà Nội. 

Các đại biểu cũng nhấn mạnh vai trò của WAIPA trong việc trao quyền cho phụ nữ; thừa nhận trách nhiệm quan trọng, cộng đồng của các Nghị viện thành viên AIPA; nhấn mạnh vai trò của nam giới trong việc thúc đẩy quyền của phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới; kêu gọi các nữ nghị sĩ ASEAN, trong quan hệ đối tác với các nam nghị sĩ, tiếp tục phát huy vai trò của mình trong hoạt động lập pháp để đảm bảo quyền phụ nữ trong việc tiếp cận công bằng đối với việc là.

Hội nghị cũng kêu gọi các Nghị viện thành viên AIPA phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của ASEAN để tăng cường hợp tác trong việc thúc đẩy việc làm bền vững và tăng thu nhập cho lao động nữ; tăng cường an sinh xã hội, bao gồm cả tiếp cận giáo dục và đào tạo nghề, dành cho phụ nữ và trẻ em gái.