Bắc Giang bảo đảm điều kiện tổ chức các kỳ thi an toàn, tạo thuận lợi cho thí sinh

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Chỉ thị về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Đảm điều kiện tổ chức các kỳ thi an toàn, tạo thuận lợi cho thí sinh.

Theo đó, để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 của tỉnh Bắc Giang diễn ra nghiêm túc, trung thực, công bằng, an toàn, thiết thực, hiệu quả, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, TP chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí từ ngân sách, bố trí nhân lực đủ tiêu chuẩn tham gia các khâu, các hoạt động phục vụ công tác thi, bảo đảm an toàn tuyệt đối, thực hiện nghiêm các quy định, biện pháp phòng, chống dịch cho các kỳ thi; thực hiện công tác thi và tuyển sinh đúng quy chế thi, quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022 của UBND tỉnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022.

Giao Sở GD&ĐT chủ động tham mưu cho UBND tỉnh kế hoạch tổ chức các kỳ thi và thực hiện hiệu quả công tác tổ chức; dự báo những khó khăn, phương án xử lý các tình huống. 

Chủ động phối hợp với cơ quan báo chí cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin cần thiết về các kỳ thi, qua đó tạo niềm tin, sự đồng thuận của phụ huynh học sinh và toàn xã hội. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức tập huấn nghiệp vụ và quy chế thi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. 

Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, TP và đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thi, bảo đảm an ninh, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống dịch Covid-19; không để thí sinh phải bỏ thi vì điều kiện khó khăn hoặc do yếu tố khách quan.

Sở GD&ĐT Bắc Giang chỉ đạo các đơn vị nơi đặt điểm thi thông báo công khai, đầy đủ, rõ ràng quy định về các kỳ thi (thời gian thi, môn thi, nội quy, quy chế thi...); trang bị dung dịch sát khuẩn và khẩu trang dự phòng cho thí sinh. Tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức thi an toàn, trung thực, không xảy ra sai sót. 

Các ngành: Công an, y tế, thanh tra, thông tin và truyền thông, điện lực, tỉnh đoàn... căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở GD&ĐT chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, nghiêm túc.

(baodansinh.vn)