Bắc Giang: Nâng cao kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống mua bán người

Ngày 26/11, Hội Luật gia tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị chia sẻ kiến thức và kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống mua bán người.

Tham dự hội nghị có hơn 20 đại biểu đến từ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh, các tư vấn viên, cộng tác viên pháp luật trên địa bàn. 

Các đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: Báo Bắc Giang)

Các báo cáo viên đã giới thiệu nhiều hình thức hỗ trợ nạn nhân, như tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, kiến nghị. Nội dung tư vấn thường liên quan đến quyền lợi chính đáng, các chế độ hỗ trợ, biện pháp bảo vệ, yêu cầu bồi thường thiệt hại, đăng ký khai sinh cho trẻ em là con nạn nhân...Tại hội nghị các đại biểu được tìm hiểu 6 chuyên đề bao gồm: Tổng quan về mua bán người; quy định của pháp luật Việt Nam về tội mua bán người; phương pháp tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm; thu thập thông tin từ nạn nhân; một số vấn đề về thu thập chứng cứ; hướng dẫn tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý. 

Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Lý Đình Đạt trao đổi một số nội dung về kỹ năng tư vấn pháp luật cho nạn nhân bị mua bán trở về (Ảnh: Báo Bắc Giang)

Hội nghị đã giúp đại biểu nắm bắt, thực hành các kỹ năng, góp phần nâng cao chất lượng cho cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho nạn nhân của tội mua bán người.Trao đổi tại hội nghị, nhiều đại biểu đề xuất giải pháp nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm mua bán người. Cụ thể như: Cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lực công an đóng vai trò nòng cốt; tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng gắn với thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; nắm tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng có khả năng, biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán người cũng như những đối tượng có nguy cơ cao bị mua bán…

Mạc Yến