Bắc Kạn tuyên truyền bảo tồn đa đạng sinh học, bảo vệ rừng cho người dân

Những năm qua, tỉnh Bắc Kạn luôn chú trọng chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH). Qua đó, góp phần bảo vệ ĐDSH, ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) trên địa bàn tỉnh.

Bắc Kạn được ghi nhận là một trong những tỉnh có ĐDSH cao của cả nước, với nhiều kiểu hệ sinh thái, các loài sinh vật và nguồn gen phong phú và đặc hữu. Các hệ sinh thái (HST) với nguồn tài nguyên sinh vật phong phú đã mang lại những lợi ích trực tiếp cho con người và đóng góp to lớn cho nền kinh tế địa phương, đặc biệt là trong sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản; là cơ sở đảm bảo an ninh lương thực; duy trì nguồn gen tạo giống vật nuôi, cây trồng; cung cấp vật liệu cho xây dựng và các nguồn dược liệu, thực phẩm… Mặt khác, các HST có tính ĐDSH cao đang thu hút nhiều khách du lịch, hứa hẹn đem lại nhiều giá trị về kinh tế. Ngoài ra, trong bối cảnh ô nhiễm ngày càng gia tăng, BĐKH đang trở nên khắc nghiệt hơn, thì vai trò ứng phó với BĐKH của các HST càng quan trọng.

Cán bộ Kiểm lâm Vườn Quốc gia Ba Bể tuyên truyền, phổ biến về bảo tồn ĐDSH cho người dân trên địa bàn. Ảnh: Quý Đôn

Xác định tầm quan trọng đó, những năm qua, tỉnh ta luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về bảo tồn ĐDSH tới các ngành, các cấp, địa phương trong toàn tỉnh nhằm nâng cao ý thức giữ gìn và bảo vệ ĐDSH, phục vụ tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Hằng năm, ngành chức năng của tỉnh đều tổ chức các hội nghị tập huấn tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn ĐDSH tại các địa phương cơ sở nằm trong khu bảo tồn của tỉnh như: Vườn Quốc gia Ba Bể; Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc; Khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ; Khu Bảo vệ cảnh quan Thác Giềng, với hàng trăm lượt người tham gia.

Hiện nay, tỉnh Bắc Kạn có hơn 160.000ha rừng tự nhiên, chủ yếu tập trung ở hai khu bảo tồn thiên nhiên, một khu bảo vệ cảnh quan, một vườn quốc gia, với rất nhiều hệ động, thực vật đa dạng, phong phú; nguồn dược liệu và các nguồn gen quý hiếm. Tuy nhiên, hiện nay điều đáng lo ngại là chất lượng rừng tự nhiên tiếp tục giảm. Độ che phủ rừng tuy có xu hướng tăng, nhưng chủ yếu là rừng trồng với mức ĐDSH thấp, trong khi rừng tự nhiên với mức ĐDSH cao nhưng tỷ lệ bảo tồn còn thấp. 

Cùng với việc ban hành các văn bản pháp luật, xây dựng các khu bảo tồn ĐDSH, tỉnh Bắc Kạn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, tăng cường đào tạo tiềm lực, năng lực cán bộ, đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng trong các khu bảo tồn như đường giao thông, điện, thủy lợi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ vậy, đời sống của Nhân dân được cải thiện, từ đó hạn chế tình trạng người dân xâm hại làm ảnh hưởng đến tính ĐDSH trong các khu bảo tồn.

Công tác quản lý, bảo vệ rừng cơ bản được giữ vững và ổn định, từ năm 2016 đến nay đã tổ chức tuyên truyền được 5.162 cuộc, với gần 195 nghìn lượt người tham gia; giai đoạn 2016 - 2020 xảy ra 17 vụ cháy, diện tích thiệt hại khoảng 25ha, giảm 17ha so với giai đoạn 2011-2015; lập biên bản 2.013 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; các vụ vi phạm được phát hiện kịp thời, ngăn chặn và xử lý theo đúng quy định, tuy nhiên, tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp vẫn còn ở mức cao, một số địa phương vẫn còn để xảy ra các vụ khai thác hoặc phá rừng trái phép nhưng chưa được ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Để bảo tồn và phát triển ĐDSH trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường nâng cao nhận thức cộng đồng, khuyến khích người dân cùng tham gia xây dựng kế hoạch quản lý, bảo vệ ĐDSH, tham gia và chia sẻ lợi ích từ các nguồn lợi về du lịch sinh thái, các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Các ngành và địa phương, nhất là các địa phương có khu bảo tồn duy trì làm tốt việc cam kết thực hiện bảo tồn và phát triển ĐDSH...

Kim Hảo