Bạc Liêu: Nhiều thành tựu trong giảm nghèo 2016 - 2020

Vừa qua, UBND tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020.

Ông Vương Phương Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020 (Ảnh: Báo Bạc Liêu)

Phát biểu chỉ đạo về công tác giảm nghèo trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ông Vương Phương Nam khẳng định: Công tác giảm nghèo của tỉnh đã từng bước đi vào chất lượng, bền vững, thể hiện qua tỷ lệ hộ tái nghèo và hộ nghèo phát sinh mới rất thấp, cụ thể như: năm 2019, chỉ có 4 hộ tái nghèo và 94 hộ nghèo phát sinh mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Các cấp, các ngành cần nhìn nhận một cách nghiêm túc, khách quan về kết quả, thành tích đạt được và những hạn chế, tồn tại của cơ quan, đơn vị mình, từ đó phát huy những kết quả đạt được, tập trung khắc phục những hạn chế, khó khăn. Chủ động, có trách nhiệm hơn trong việc thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững; Sở LĐ-TB&XH phối hợp với các cơ quan có liên quan, các địa phương rà soát hộ nghèo để chuẩn bị nguồn lực, nhân lực thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025; xác định cụ thể mục tiêu, phương hướng, cách làm, dự kiến nguồn lực để thực hiện. Rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt bổ sung, điều chỉnh các mô hình sinh kế, nhất là gắn kết giữa giảm nghèo và đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Bố trí cán bộ có năng lực làm công tác giảm nghèo; chú trọng thực hiện xã hội hóa, nhất là huy động nguồn kinh phí ngoài ngân sách hỗ trợ cho người nghèo, cận nghèo…

Theo thống kê, năm 2016, toàn tỉnh có 30.855 hộ nghèo theo tiêu chí tiếp cận đa chiều (tỷ lệ 15,55%). Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã giảm được hơn 28.000 hộ nghèo (tương đương tỷ lệ giảm 14,67%), đưa số hộ nghèo giảm xuống còn 2.776 hộ (tương đương 1,24%). Tỷ lệ giảm nghèo bình quân hơn 3%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra là 2%/năm. Ước đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm xuống dưới 0,5%.

Để thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, các địa phương trong tỉnh còn tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khác, nhất là phát huy hiệu quả các mô hình giảm nghèo. Đơn cử như TP. Bạc Liêu thực hiện mô hình tín dụng đầu tư cho hộ nghèo để họ có điều kiện mua bán, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình. 

Công tác giảm nghèo của tỉnh trong thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND tỉnh và sự tích cực của cả hệ thống chính trị. Theo đó, các chương trình đều được thực hiện kịp thời, có hiệu quả, góp phần ổn định đời sống cho người dân, giảm nghèo bền vững. Trong 5 năm qua, tổng nguồn vốn thực hiện chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh là hơn 2.100 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn từ Chương trình 30a được triển khai hơn 60 tỷ đồng, Chương trình 135 hơn 35 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có các nguồn vốn thực hiện chương trình giảm nghèo, như: chính sách cho vay tín dụng là trên 1.200 tỷ đồng, với hơn 55.000 lượt hộ vay; thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở, với gần 4.000 căn nhà được xây dựng cho hộ nghèo theo Quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ và hơn 1.000 căn nhà ngoài Quyết định 33.

Bên cạnh đó, tỉnh còn thực hiện nhiều chính sách giảm nghèo khác, như: hỗ trợ bảo hiểm y tế, hỗ trợ về giáo dục, hỗ trợ tiền điện, đào tạo nghề, giải quyết việc làm... Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho hơn 110.000 lao động; đào tạo nghề trên 144.000 lao động; số lao động đi làm việc nước ngoài là 1.305 người. Các địa phương cũng đã xây dựng được 78 mô hình phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế. Thông qua các mô hình đã thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giảm nghèo trong 5 năm qua cũng còn những khó khăn, hạn chế, đó là: nguồn lực đầu tư cho các địa bàn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc tuy đã được ưu tiên nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu; các chính sách giảm nghèo đã được tích hợp nhưng vẫn còn dàn trải; việc giải quyết việc làm và đa dạng sinh kế của người dân còn hạn chế; một bộ phận hộ nghèo chưa chí thú làm ăn, còn trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước….

Dịp này, có 39 tập thể và 49 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020.

Nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện chương trình giảm nghèo, Bạc Liêu đã đạt được nhiều thành tựu. Bởi với điều kiện hạ tầng kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo không nhiều, thế nhưng nhờ sự tâm huyết của lãnh đạo tỉnh, sự năng động, sáng tạo trong xây dựng nhiều mô hình giảm nghèo hiệu quả của Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh và các địa phương cũng như ý chí vươn lên của các hộ nghèo mà công tác giảm nghèo của tỉnh đạt kết quả.

T.H