Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành nhiều hướng dẫn về chính sách an sinh tới người dân

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa đưa ra thông tin về “Tính năng tra cứu trên ứng dụng VssID”, “Hướng dẫn sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trong khám chữa bệnh trên ứng dụng VssID” và “Hướng dẫn sử dụng tính năng Thông báo thời gian chưa đóng BHXH, BHTN trên ứng dụng VssID”.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành nhiều hướng dẫn về chính sách an sinh tới người dân

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành nhiều hướng dẫn về chính sách an sinh tới người dânBảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành nhiều hướng dẫn về chính sách an sinh tới người dân