Bầu cử ở Việt Nam là thật sự dân chủ

Những ngày qua, khi diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều hơn các bài viết của các thế lực thù địch phản động và cá nhân chống đối, bất mãn và cơ hội chính trị thường xuyên tạc về thực hiện dân chủ trong Đảng mà cụ thể là trong công tác chuẩn bị Đại hội và trong Đại hội Đảng các cấp. Họ xuyên tạc rằng cách thức tiến hành bầu cử ở Việt Nam là dân chủ hình thức, rằng công tác cán bộ của Đảng ta là không dân chủ, thiếu minh bạch. Việc quy hoạch, sắp xếp cán bộ là nhằm thanh trừng bè phái, đấu đá nội bộ. Họ ngụy tạo rằng các đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng sẽ chỉ còn việc giơ tay biểu quyết "Đồng ý" mà không thể có ý kiến gì khác vì mọi chuyện đã an bài. Chương trình Nhận diện sự thật ngày 08/8 sẽ phân tích về tính dân chủ trong bầu cử của Đại hội Đảng các cấp.