Bến Tre: đào tạo nghề tăng thu nhập cho lao động nông thôn

Bến Tre có đến 90% dân số sống ở nông thôn nên tỉnh luôn chú trọng đào tạo nghề cho lao động giúp người dân nâng cao thu nhập.

Từ năm 2010, Bến Tre xác định dạy nghề cho lao động nông thôn góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (NTM). Người dân có kiến thức, kỹ năng sẽ góp phần tăng năng suất lao động, cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống gia đình. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đặt ra mục tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn phải gắn với giải quyết việc làm.

Người lao động Bến Tre học nghề đan ghế. Ảnh: Báo Đồng Khởi

Bến Tre ưu tiên đào tạo cho các đối tượng người khuyết tật, lao động nữ và các đối tượng là người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Bến Tre thu hút được số lượng lớn lao động tham gia, giải quyết việc làm cho trên 80% người lao động. Nhiều mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực như: nghề đan ghế nhựa trên khung sắt, đan giỏ từ cọng lục bình, may công nghiệp, đan giỏ tự hoại, đan bội kẽm, trồng nấm, nuôi tôm càng xanh.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 22 cơ sở giáo dục nghề nghiệp gồm 15 cơ sở công lập và 7 cơ sở ngoài công lập. Trong số các cơ sở dạy nghề công lập trong giai đoạn 2011 - 2020, có 13 cơ sở tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn. Từ năm 2010 - 2020, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tuyển sinh và đào tạo cho hơn 127 ngàn người. Trong đó, đào tạo nghề lao động nông thôn 50.804 người.

Theo đánh giá của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ năm 2011 - 2020, tỉnh đã đào tạo nghề cho 50.804 người, kinh phí thực hiện 64,7 tỷ đồng. Khoảng 80% người lao động tìm việc làm hoặc tự tạo việc làm sau khi đào tạo, tùy theo từng ngành nghề đào tạo. Khoảng 70% người học nghề nông nghiệp đã áp dụng kiến thức học tập vào điều kiện sản xuất, góp phần nâng cao năng suất lao động.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì người dân cũng gặp nhiều khó khăn do giá cả thị trường giảm đối với gia súc, gia cầm, dừa. Các lớp dạy nghề về chăn nuôi có kế hoạch đào tạo nhưng ít có người tham gia học. Ngoài ra, giáo viên dạy nghề kỹ thuật vẫn còn thiếu về số lượng và chất lượng. Thời gian đào tạo ngắn nên ảnh hưởng đến chất lượng, tay nghề người lao động chưa cao.

Thạch Thảo