Bình đẳng giới - chìa khóa để xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới

Việt Nam được các tổ chức quốc tế đánh giá là một trong những quốc gia đạt được nhiều thành tựu về bình đẳng giới, dần xóa bỏ khoảng cách giới trong nhiều lĩnh vực. Tuy vậy, bạo lực trên cơ sở giới vẫn là một thách thức lớn ở nước ta. Những phân tích từ Tiến sĩ Khuất Thu Hồng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội sẽ làm rõ hơn về vấn đề này.