Bình quân mỗi năm Sơn La giảm 10-15% số vụ bạo lực gia đình

Hiện nay, toàn tỉnh Sơn La có 348 phụ nữ có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ và phó giáo sư; 23 chị được cấp Bằng Lao động sáng tạo; 14 nữ nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sỹ ưu tú; hàng nghìn chị có trình độ cao đẳng, đại học. Tỷ lệ phụ nữ tham gia cấp ủy cấp tỉnh gần 28%; 57 chị là trưởng, phó các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; trên 21% cấp ủy cơ sở, 22% cấp ủy huyện là nữ... Những con số trên đã minh chứng về công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ đã và đang được các cấp ủy, chính quyền quan tâm thực hiện.

Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020, các cấp, các ngành, các địa phương trong toàn tỉnh đã thực hiện tốt việc quy hoạch tạo nguồn cán bộ nữ; bổ nhiệm cán bộ nữ vào các chức danh trong cơ quan nhà nước; ban hành các quy định về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho nữ CNVC - lao động; hỗ trợ dạy nghề cho lao động nữ khu vực nông thôn... 

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình; giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại tình dục và bạo lực cho phụ nữ và trẻ em; ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ bạo lực, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em... Gắn thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, phong trào xây dựng gia đình, tổ, bản văn hóa với công tác bình đẳng giới và các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình.

Toàn tỉnh hiện đang duy trì hoạt động của 142 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn các xã, thị trấn, với 441 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và 441 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình; 989 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng; 60 đường dây điện thoại nóng ở cơ sở.

Hoạt động chủ yếu của các câu lạc bộ và nhóm phòng, chống bạo lực gia đình là tuyên truyền, triển khai các hoạt động ngăn chặn và giải quyết kịp thời các hành vi bạo lực gia đình hoặc nguy cơ bạo lực gia đình. Hoạt động của các mô hình đã góp phần làm thay đổi nhận thức, dẫn đến thay đổi hành vi của người dân về bình đẳng giới, giảm tình trạng bạo lực gia đình. Điều mừng là, 100% số hộ thành viên tham gia câu lạc bộ không có tình trạng bạo lực gia đình, không có con bỏ học; bình quân mỗi năm giảm 10-15% số vụ bạo lực gia đình.

Cán bộ, giáo viên Trường Cao đẳng Y tế Sơn La trao đổi về công tác bình đẳng giới. Ảnh: Hồng Luận

Các hoạt động triển khai công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực còn được thực hiện lồng ghép trong các kế hoạch, chương trình hoạt động của các cơ quan, ban ngành, các địa phương. Trong đó, các dự án của ngành Y tế hằng năm, nhất là lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, phòng, chống HIV/AIDS... đều đạt và vượt kế hoạch. Đồng thời, duy trì việc cung cấp dịch vụ tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân tại 35 điểm thuộc 35 xã; triển khai thực hiện 13 điểm chẩn đoán sàng lọc trước sinh và 12 điểm sàng lọc sơ sinh tại các bệnh viện đa khoa tỉnh, huyện và trung tâm y tế các huyện. 

Trong giai đoạn 2015-2020, các cấp hội đã phối hợp tổ chức được 314 lớp xóa mù chữ và giáo dục sau biết chữ cho 9.630 phụ nữ; hỗ trợ thành lập và duy trì 406 mô hình phát triển kinh tế gia đình. Thành lập 11 hợp tác xã do phụ nữ làm chủ; hỗ trợ trên 2.300 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; duy trì hoạt động của 589 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. 

Liên kết đào tạo nghề cho trên 6.800 lao động phụ nữ, trong đó hơn 1.000 phụ nữ có việc làm sau đào tạo. Vai trò, vị thế người phụ nữ được nâng lên, chị em phát huy năng lực trong các lĩnh vực công tác, góp phần tích cực hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Kim Hảo