Bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền trên mạng xã hội cho thanh niên

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn cho cán bộ Trung ương Đoàn năm 2020 tại Sơn La.

Tham gia lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ có 140 đồng chí là cán bộ Trung ương Đoàn được giảng dạy, truyền đạt bởi các chuyên gia, nhà nghiên cứu đến từ Hội đồng lý luận Trung ương và Học viện Học viện Báo chí tuyên truyền với các chuyên đề về Kỹ năng tuyên truyền trên mạng xã hội trong tình hình hiện nay và vai trò của Đoàn thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Học viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Bảo Anh

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cho rằng, việc đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp thông tin, trang bị kiến thức, kỹ năng cho cán bộ là việc làm thường xuyên, liên tục của các cơ quan, đơn vị. Theo kế hoạch công tác năm 2020, lớp tập huấn dự kiến được tổ chức vào giữa năm 2020. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đến thời điểm này lớp tập huấn mới được tổ chức. Đây là sự nỗ lực rất lớn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Ban tổ chức lớp học.

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, 02 chuyên đề của lớp học là “Kỹ năng tuyên truyền trên mạng xã hội trong tình hình hiện nay” và “Vai trò của Đoàn thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” là những vấn đề quan trọng, cấp bách và thực tiễn đặt ra trong tình hình hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh các thế lực phản động, thù địch tăng cường các hoạt động xuyên tạc, chống phá những thành tựu của Đảng, của đất nước trước Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đoàn Thanh niên, đặc biệt là các cán bộ Trung ương Đoàn, cần nhận thức đầy đủ về vai trò và trách nhiệm của mình trong bảo vệ nền tảng tư tưởng Của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Để hoạt động tập huấn đạt kết quả cao, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương đề nghị các học viên chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế học tập rèn luyện; tiếp thu tốt kiến thức của giảng viên truyền đạt, mạnh dạn phát biểu, thảo luận trên lớp.

Kim Hảo