Cà Mau: Hỗ trợ thợ hồ, phụ hồ… bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Người làm nghề thợ hồ, phụ hồ, thu gom phế liệu, xe ôm, giúp việc gia đình, người làm nghề hớt tóc, gội đầu,…vừa được UBND tỉnh Cà Mau thêm vào danh sách được nhận tiền hỗ trợ.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành Quyết định số 1712/QĐ-UBND bổ sung đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại điểm 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ.

Theo đó, đối tượng được bổ sung là: Lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), các nghề, công việc chính bị dừng hoạt động theo yêu cầu của cấp thẩm quyền để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, bị mất việc làm, mất thu nhập. Bao gồm: người tự làm trong lĩnh vực ăn, uống và người tự làm thuộc nhóm nghề, công việc quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh.

Những khẩu thuộc hộ nghèo, cận nghèo ở Cà Mau được nhận tiền hỗ trợ.

Người thu gom phế liệu (người nhặt ve chai, mua ve chai, phế liệu lưu động); xe ôm; giúp việc gia đình; người tự làm và người làm thuê trong các dịch vụ làm đẹp (hớt tóc, gội đầu, nail, uốn tóc); bán hàng rong; công nhân sơ chế thủy sản (lao động hoạt động hình thức công nhật tại các cơ sở sản xuất, nhà máy xí nghiệp thủy sản); lao động làm thuê cho cơ sở lưu trú (cơ sở, dịch vụ cho thuê phòng nghỉ, phương tiện phục vụ khách lưu trú tại các điểm du lịch); thợ hồ, phụ hồ; đò dọc (nghề chính của người chuyên chạy đò bao vận chuyển hành khách hàng ngày); người làm trong các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, giáo dục nghề nghiệp (giáo viên, nhân viên không có giao kết hợp đồng lao động).

Bên cạnh đó, những khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 3/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2020 cũng được hỗ trợ.

UBND tỉnh giao Sở LĐ-TB&XH tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và kinh phí hỗ trợ theo quy định.

(baodansinh.vn)