Các tổ chức quốc tế đánh giá cao chính sách nhân đạo của Việt Nam