Cách tính tiền nghỉ phép năm còn thừa khi nghỉ việc

Người lao động nếu làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ ít nhất 12 ngày phép năm. Vậy nếu trường hợp người lao động chưa nghỉ phép năm hoặc chưa nghỉ hết phép năm thì khi nghỉ việc có được thanh toán tiền với những ngày chưa nghỉ?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019, nếu người lao động chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ trong trường hợp do thôi việc, mất việc làm.

Khoản 3 Điều 67 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm là tiền lương theo hợp đồng lao động của tháng trước liền kề tháng người lao động thôi việc, bị mất việc làm.

Như vậy, tiền nghỉ phép năm còn thừa khi nghỉ việc của người lao động được tính bằng công thức sau:

(baodansinh.vn)