Cải thiện sinh kế cho đồng bào thiểu số tỉnh Quảng Nam

Sáng 18/11, Hiệp hội Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam (VietCrafl) phối hợp đơn vị tài trợ - Dự án Trường Sơn Xanh tổ chức hội thảo tổng kết dự án “Cải thiện sinh kế bền vững cho các cộng đồng dân tộc thiểu số thông qua phát triển chuỗi giá trị mây tre lá và dược liệu ở Quảng Nam”.

Dự án “Cải thiện sinh kế bền vững cho các cộng đồng dân tộc thiểu số thông qua phát triển chuỗi giá trị mây tre lá và dược liệu ở Quảng Nam” được tài trợ bởi Dự án Trường Sơn Xanh do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa kỳ tài trợ, thực hiện thông qua VietCrafl.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Đ.ĐẠO

Dự án triển khai trong thời gian 4 năm, từ năm 2018-2021 tại các huyện Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Nông Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Núi Thành, Phú Ninh, Đại Lộc và thành phố Hội An, với tổng vốn đầu tư gần 40 tỷ đồng.

Dự án đã giúp 721 hộ tham gia, được hưởng lợi, trong đó 98% là hộ đồng bào Cơ Tu. Đến nay, dự án giúp 236 hộ trồng và khai thác mây bền vững; 149 hộ phát triển và chế biến dược liệu có thu nhập tăng khoảng 65%; 336 hộ được đào tạo nghề theo quy trình sản xuất sạch các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống với đơn hàng trị giá 350 triệu đồng được ký kết...

Dự án cũng đã kết nối 5 công ty, 8 đại lý, cửa hàng mua các sản phẩm của các hộ tham gia dự án với tổng giá trị hợp đồng đạt 2 tỷ đồng; thành lập trung tâm thiết kế cung cấp dịch vụ cho ngành mây tre lá và dược liệu tại Hội An; phát tài liệu, ấn phẩm đào tạo nghề đan lát, chế biến đẳng sâm cho gần 1.000 cơ sở…

Thời gian đến, dự án sẽ tiếp tục nâng cao năng lực của các tổ hợp tác, thành lập Hợp tác xã OCOP Cơ Tu, hỗ trợ chi phí chăm sóc cây mây đến năm 2022, nâng cao tay nghề các học viên nòng cốt…

Phạm Nguyễn