Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cử tri trong ngày bầu cử

Ngày 21/5, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản số: 1472/LĐTBXH-VP chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ về việc tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, Bộ yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cử tri trong ngày bầu cử, góp phần để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp…

Văn bản nêu rõ, thực hiện Công điện số 633/CĐ-TTg ngày 18/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ:

Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng chính sách khác nhằm duy trì ổn định tình hình xã hội, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số,...

Phối hợp với chính quyền địa phương nơi đơn vị đặt trụ sở xây dựng các kế hoạch, biện pháp cụ thể nhằm bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn để cuộc bầu cử diễn ra an toàn; giải quyết ngay các vụ việc phức tạp phát sinh, không để tụ tập khiếu nại, tố cáo đông người trước trụ sở cơ quan, đơn vị, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự xã hội.

Các cơ quan thông tin, báo chí thuộc Bộ tăng cường công tác thông tin, truyền thông chuẩn xác, sáng tạo, sinh động, hiệu quả hơn về bầu cử để cử tri cả nước hiểu rõ, tích cực tham gia thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ bầu cử; phản bác, ngăn chặn kịp thời các thông tin xuyên tạc, quan điểm sai trái về cuộc bầu cử.

Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC, NLĐ) của đơn vị và thông qua CBCCVC, NLĐ nhắc nhở tới gia đình, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cử tri trong ngày bầu cử, góp phần để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc triển khai thực hiện.

(baodansinh.vn)