Cần Thơ: 20 năm, trên 634.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách được vay tín dụng chính sách xã hội

Ngày 4/10, UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn TP.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 20 năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội TP Cần Thơ đã cho vay 634.493 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác với số tiền giải ngân đạt 9.008 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội phần lớn được tập trung đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; chú trọng ưu tiên, tập trung vốn cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, nhận bảng tượng trưng Công đoàn NHCSXH Việt Nam tặng 500 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo TP.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện ghi nhận và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã có những thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ; đồng thời yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt để thực hiện tốt chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Vốn vay chính sách đã góp phần giúp gần 85.925 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho 310.278 lượt lao động; giúp 1.236 lao động được vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài; giúp 60.550 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, hỗ trợ xây dựng, cải tạo 222.372 công trình nước sạch và công trình vệ sinh môi trường ở nông thôn; xây dựng 5.546 căn nhà cho hộ nghèo, nhà phòng tránh bão và 464 căn nhà ở xã hội...

Ông Hiện cũng yêu cầu UBND quận, huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội quận, huyện; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội; hằng năm chuyển vốn ngân sách theo chỉ tiêu, kế hoạch được giao để bổ sung cho vay các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn. Các Sở, ban ngành, hội đoàn thể tiếp tục làm tốt công tác khuyến nông, khuyến công, chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách kết hợp với cho vay đủ vốn; xây dựng và nhân rộng các dự án, mô hình làm ăn hiệu quả; các mô hình sản xuất kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu…

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP tăng cường quán triệt đến các cấp hội thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội; vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân và các cơ quan, tổ chức tham gia gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội, đồng thời mở rộng cuộc vận động vì người nghèo để góp phần bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội của TP…

Tại hội nghị, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP tặng Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội TP Bức trướng với 6 chữ “Tận tâm, kịp thời, hiệu quả”; Công đoàn Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam tặng 500 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo TP. Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc 20 năm triển khai Nghị định số 78/2002/NĐ-CP cũng được biểu dương, khen thưởng.

(thoidai.com.vn)