Cần Thơ dạy trẻ kỹ năng tự bảo vệ

Tại TP Cần Thơ, thời gian qua, các cấp, ngành, đoàn thể chú trọng giáo dục nâng cao kiến thức, kỹ năng chăm sóc, tự bảo vệ, nhằm đảm bảo cho trẻ em có môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Trong năm 2020, Sở LÐ-TB&XH thành phố đã tổ chức 9 lớp tập huấn, truyền thông về chuyển đổi hành vi, cung cấp kỹ năng, bảo vệ trẻ em cho cha mẹ; kỹ năng phòng ngừa nguy cơ, tự bảo vệ cho trẻ em; nâng cao năng lực cho cán bộ cung cấp dịch vụ, người làm công tác bảo vệ trẻ em. Qua đó, người làm công tác bảo vệ trẻ em và trẻ em được trang bị kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc, tự bảo vệ trước những hành vi xâm hại nói chung, xâm hại tình dục (XHTD) nói riêng.

Cán bộ, cộng tác viên làm công tác bảo vệ trẻ em quận Bình Thủy được tập huấn kỹ năng phòng, chống XHTD trẻ em. Ảnh: Tú Anh

Cũng trong năm 2020, các cấp, ngành, đặc biệt là ngành LÐ-TB&XH tập huấn chuyên đề về phòng chống XHTD cho cán bộ, cộng tác viên cấp cơ sở nhằm góp phần giúp đội ngũ này cập nhật kiến thức, trau dồi kỹ năng, thực hiện tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Sở LÐ-TB&XH thành phố còn đổi mới công tác truyền thông về phòng, chống xâm hại trẻ em: tổ chức các hoạt động truyền thông, tập huấn kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em tại các địa bàn dân cư và trường học; phát tờ rơi, áp phích tuyên truyền về Luật trẻ em; thi vẽ tranh…

Cuối tháng 11/2020, Sở LÐ-TB&XH thành phố tổ chức hội thi tiểu phẩm phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, với sự tham gia của 8 đội, đại diện cho các quận, huyện trên địa bàn thành phố. Ðối tượng dự thi là trẻ em ở địa bàn dân cư, học sinh đang học tại các trường học, từ 6 đến 16 tuổi. Hội thi tập trung tuyên truyền về những nguy cơ, hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em trong gia đình, nhà trường và cộng đồng; nguy cơ trẻ em với môi trường mạng; các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em. 

Kim Hảo