Cần Thơ: Trên 3.000 hộ nghèo, cận nghèo sẽ được hỗ trợ khắc phục khó khăn do dịch bệnh COVID-19

Ngày 14/8, UBND thành phố Cần Thơ có văn bản thống nhất việc hỗ trợ nhân dân trên địa bàn thành phố khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, theo đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ.

Trước đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ đã có văn bản gửi UBND thành phố đề nghị cho ý kiến về việc hỗ trợ nhân dân trên địa bàn thành phố khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố triển khai thực hiện hỗ trợ cho người dân.

Theo Quyết định số 1053/QĐ-MTTW-BCT ngày 2/8 của Ban Cứu trợ Trung ương về việc hỗ trợ kinh phí cho Nhân dân các tỉnh bị ảnh hưởng dịch COVID-19, thành phố Cần Thơ được hỗ trợ 2.850.000.000 đồng, tương đương 95.000 suất ăn, mỗi suất ăn 30.000 đồng, cho người dân trên địa bàn thành phố gặp khó khăn bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19.

Trên cơ sở đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị thành phố dự kiến hỗ trợ một lần bằng tiền mặt cho đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, mỗi hộ 900.000 đồng từ nguồn hỗ trợ của Ban Cứu trợ Trung ương; thông qua chuyển khoản cho MTTQ quận, huyện chi trả cho từng xã, phường, thị trấn để cấp cho đối tượng được hỗ trợ.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố dự kiến phân bổ như sau:

Trên cơ sở thống nhất với đề nghị trên, UBND thành phố Cần Thơ đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND quận, huyện và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.

(thoidai.com.vn)