Chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc Mông ở Mộc Châu

Đồng bào dân tộc Mông sinh sống trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La có 18 dòng họ, với trên 2.900 hộ, chiếm hơn 12,6% dân số toàn huyện. Xác định công tác chăm lo phát triển kinh tế ở vùng đồng bào dân tộc Mông là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của địa phương. Do đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc Mông nơi đây.