Chức sắc tôn giáo, người có uy tín được cập nhật quy định, kiến thức pháp luật

Sáng 15/9, tại Sóc Trăng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị tuyên truyền kiến thức pháp luật cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo và người có uy tín năm 2023.

Sóc Trăng: Tuyên truyền kiến thức pháp luật cho 350 chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo và người có uy tín (Ảnh: TTXVN).

Tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Tỉnh ủy, các báo cáo viên triển khai các chuyên đề: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19/01/2023 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội...

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Sà Kha ghi nhận đóng góp của các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo và người có uy tín trong tuyên truyền, vận động tín đồ, đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Qua đó góp phần cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện thắng lợi các mục tiêu về kinh tế, xã hội của tỉnh, chăm lo, trợ giúp tốt hơn cho các hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn trong cuộc sống, thể hiện tinh thần nhân văn, nghĩa cử cao đẹp giữa người và người, tốt đời đẹp đạo.

Ông Dương Sà Kha mong muốn các đại biểu tham dự hội nghị sẽ tập trung nghiên cứu, nắm chắc những nội dung cơ bản để tuyên truyền đến người thân, gia đình, cộng đồng và xã hội, nhất là tuyên truyền cho các vị sư sãi, nhà tu hành, chức việc, tín đồ tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số về nội dung chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo và nội dung cơ bản Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, tiếp tục đồng hành cùng Mặt trận, tham gia các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương, thực hiện tốt hơn nữa các chương trình an sinh xã hội, vận động nhân dân trên địa bàn chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Sau hội nghị tập huấn, các vị chức sắc, chức việc, người có uy tín tuyên truyền đến bà con, gia đình, cộng đồng và xã hội, nhất là tuyên truyền lại cho các vị sư sãi, nhà tu hành, chức việc, tín đồ tôn giáo, dân tộc về nội dung chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo, về nội dung cơ bản Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở...Qua đó nhằm thực hiện tốt hơn nữa phong trào xây dựng nông thôn mới, đời sống mới ở khu dân cư, địa bàn mình, xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

(thoidai.com.vn)