Cơ cấu lực lượng lao động của 53 dân tộc thiểu số

Theo UN Women, lực lượng lao động của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 là trên 8 triệu người, trong đó lao động nữ là trên 3, 8 triệu người, chiếm 47,9%.
Tỷ lệ cán bộ, công chức là nữ là người dân tộc thiểu số và cơ cấu lao động của 53 dân dân tộc thiểu số
Cơ cấu lao động của 53 dân tộc thiểu số.

(baoquocte.vn)