Có khi nào một quốc gia có thể tạm đình chỉ thực hiện các quyền con người hay không?

Về nguyên tắc, các nghĩa vụ quốc gia trong việc thực hiện quyền con người mang tính liên tục; tuy nhiên, theo quy định tại Điều 4 ICCPR, trong những bối cảnh khẩn cấp đe dọa sự sống còn của đất nước (state of emergency), các quốc gia có thể tạm đình chỉ việc thực hiện một số quyền trong Công ước này (derogation of rights) trong một thời gian nhất định.

Người biểu tình trên đường phố Bangkok, Thái Lan ngày 13/4/2009. Thủ tướng Thái Lan  Abhisit Vejjajiva phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại Bangkok để dẹp cuộc biểu tình chống chính quyền đã dẫn đến việc hoãn Hội nghị thượng đỉnh ASEAN.

Việc tạm đình chỉ như trên được thể hiện qua những biện pháp mà thường được các quốc gia áp dụng trong bối cảnh khẩn cấp, bao gồm: thiết quân luật (trên cả nước, ở một khu vực hay một địa phương); cấm biểu tình, hội họp đông người; cấm hoặc hạn chế hoạt động của một số cơ quan thông tin đại chúng như truyền hình, phát thanh, báo chí...; cấm ra, vào một khu vực hoặc xuất, nhập cảnh (với một số cá nhân hay nhóm)...

Vân Anh