Có thể nộp hồ sơ trực tuyến để được hỗ trợ tiền thuê nhà

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có công văn hướng dẫn Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Theo đó, người sử dụng lao động có thể nộp hồ sơ qua nhiều hình thức, trong đó có hình thức trực tuyến.

Người lao động có thể nộp hồ sơ trực tuyến để hỗ trợ tiền thuê nhà. (Ảnh minh họa)

Đối với quy trình thực hiện, công văn nêu rõ, tại tiết 1.2 điểm 1, phần II và tiết 2.2 điểm 2 phần II Quyết định số 257/QĐ-LĐTBXH ngày 28/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ này về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, quy định người sử dụng lao động thực hiện nộp hồ sơ theo một trong các hình thức “nộp trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính công ích, nộp trực tuyến”.

Căn cứ quy định Khoản 4 Điều 13, Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn người sử dụng lao động nộp hồ sơ và trả kết quả xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc qua các hình thức, trong đó có hình thức trực tuyến (giao dịch điện tử).

Uỷ ban nhân dân cấp huyện căn cứ vào danh sách của người sử dụng lao động lập và xác nhận của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo mẫu số 02, mẫu số 03 (theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg) để thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ.

Theo Quyết định số 08, có hai nhóm đối tượng được thụ hưởng là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm với mức hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng; người lao động quay trở lại thị trường lao động, mức 1.000.000 đồng/người/tháng.

Thời gian hỗ trợ cho các đối tượng tối đa 3 tháng. Thời gian thực hiện các thủ tục chi trả sẽ kéo dài 11 ngày, trong đó, doanh nghiệp chi trả cho người lao động trong 2 ngày kể từ khi nhận được kinh phí hỗ trợ.

(thoidai.com.vn)