Công an Bắc Ninh tập huấn an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức khai giảng lớp tập huấn An ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Đại tá Nguyễn Hữu Hưng, Phó Bí thư đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ. Cùng dự có đồng chí Thượng tá Phan Thị Kim Dung, Giám đốc Trung tâm đào tạo, huấn luyện an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an.

Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: CA Bắc Ninh

Trong 3 ngày từ 16-18/12, 120 đồng chí là lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ các đơn vị trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện các nội dung công tác có liên quan đến an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh sẽ được các báo cáo viên Cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an truyền đạt các chuyên đề công tác liên quan đến an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, đặc biệt trên lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, công nghệ đối với cán bộ, chiến sỹ. Qua đó lồng ghép, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ và ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu khai giảng lớp tập huấn, Đại tá Nguyễn Hữu Hưng, Phó Bí thư đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu học viên chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, quy định của lớp tập huấn; tích cực nghiên cứu, học tập, tham gia thảo luận nội dung, chương trình tập huấn từ đó áp dụng có hiệu quả vào công tác thực tế tại đơn vị mình.

Được biết, năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Chỉ thị số 11 về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của tỉnh, góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành, xây dựng Chính quyền điện tử và mô hình thành phố thông minh trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra mất an toàn thông tin tại sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương mình. Kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) về an toàn thông tin khi có sự cố. Đầu tư, nâng cấp theo quy định đối với hệ thống máy tính để sử dụng Hệ điều hành, phần mềm quét mã độc, ứng dụng khác có bản quyền. Tăng cường áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Không sử dụng thiết bị, máy móc, giải pháp phần cứng, phần mềm có nguồn gốc xuất xứ không tin cậy, không bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin quan trọng. Ưu tiên sử dụng sản phẩm, giải pháp của doanh nghiệp trong nước sản xuất, đáp ứng yêu cầu về an toàn thông tin mạng theo quy định của pháp luật. Sử dụng và quản lý khóa bí mật (USB token) của chữ ký số, dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, chứng thư số, các giải pháp mã hóa của Ban Cơ yếu Chính phủ theo đúng quy định.

Tham mưu, triển khai thực hiện các quy định về an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, tội phạm mạng, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triến an toàn thông tin mạng; phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh mạng; tiêu chuấn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin mạng trên địa bàn. Kịp thời cung cấp thông tin, số liệu về pháp lý, kỹ thuật, tổ chức, nâng cao năng lực và hợp tác trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng phục vụ việc đánh giá, xếp hạng chỉ số GCI của ITU, xếp hạng bảo đảm an toàn thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đối với công tác kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng cho hệ thống thông tin thuộc quyền quản lý: Lựa chọn tổ chức, doanh nghiệp độc lập với tổ chức, doanh nghiệp giám sát, bảo vệ để định kỳ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên thuộc quyền quản lý hoặc kiểm tra, đánh giá đột xuất khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật. Định kỳ hằng năm (hoặc đột xuất khi có yêu cầu) báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyên thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Kim Hảo