Công an Hà Nam tuyên truyền nhận diện thông tin xấu độc và vi phạm pháp luật trên không gian mạng

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Nam vừa phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền nhận diện thông tin xấu độc chống Đảng, Nhà nước và vi phạm pháp luật trên không gian mạng cho gần 200 cán bộ, giáo viên và học viên trong nhà trường.​

Tại Hội nghị, cán bộ, giáo viên, học viên Trường Chính trị tỉnh được nghe lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh truyền đạt các nội dung về: Nhận diện thông tin xấu, độc chống Đảng, Nhà nước, thông tin sai sự thật, chưa kiểm chứng và quy định của pháp luật, trách nhiệm khi tham gia, sử dụng mạng xã hội; thực trạng tình hình vi phạm pháp luật trên không gian mạng hiện nay; các biện pháp đấu tranh phòng, chống thông tin xấu độc và vi phạm pháp luật trên không gian mạng....

Quang cảnh tại buổi tuyên truyền.

Thông qua buổi tuyên truyền nhằm chia sẻ, trao đổi, cung cấp các thông tin, kiến thức, giúp cán bộ, giáo viên, học viên trong nhà trường có thêm kỹ năng nhận diện, đấu tranh phòng, chống các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, sử dụng mạng xã hội thông thái, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Năm 2020, công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Chủ động tham mưu tổ chức, quán triệt, triển khai nghiêm túc, tiến hành sơ kết, tổng kết nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương kịp thời, hiệu quả. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, nhất là chuyên đề năm 2020 đã được thực hiện hiệu quả. Việc đăng ký làm theo Bác được lồng ghép vào bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12).

Trong đó, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên Internet, mạng xã hội được đẩy mạnh... góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tạo sự ổn định về tư tưởng, củng cố niềm tin, tạo khí thế thi đua, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Bên cạnh đó, công tác thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; tham mưu, phối hợp đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phục vụ thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh...