Công tác truyền thông thực hiện Luật Trẻ em, quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa được quan tâm

Vừa qua, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thanh Hóa đã tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2012-2020 và định hướng các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030.

Hiện nay Thanh Hóa có hơn 900.000 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm khoảng 26% dân số. Chương trình hành động giai đoạn 2012-2020, Sở LĐ, TB&XH đã chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 14 chương trình, kế hoạch về lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Toàn cảnh buổi hội thảo.

Công tác truyền thông, giáo dục, vận động xã hội; phối hợp liên ngành; thanh tra, kiểm tra về thực hiện Luật Trẻ em, quyền trẻ em; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về trẻ em được quan tâm.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Hữu Tuất phát biểu tại hội thảo và đề ra mục tiêu giai đoạn mới.

Các ngành, các cấp, địa phương đã bố trí trên 150 tỷ đồng thực hiện chương trình hành động vì trẻ em. Các mục tiêu, chỉ tiêu về chăm sóc dinh dưỡng, giáo dục, bảo vệ trẻ em và công tác vui chơi, giải trí dành cho trẻ em đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Hàng năm, 100% trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ khám, chữa bệnh miễn phí tại các cơ sở y tế công lập. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi đến năm 2020 ước còn 25,4%, giảm 5,6% so với năm 2012; 100% xã, phường, thị trấn bố trí nữ hộ sinh hoặc y sỹ sản nhi tại các trạm y tế.

Tỷ lệ trẻ em được phổ cập giáo dục mầm non, đi học đúng độ tuổi ở các bậc học đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ bị tai nạn thương tích giảm mạnh so với đầu kỳ.

Đến nay toàn tỉnh có 509/559 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em, đạt 91%, vượt 11% chỉ tiêu đề ra.

Tại hội thảo, đại diện các sở, ngành, địa phương đã thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em; đề xuất giải pháp để thực hiện ngày càng tốt hơn quyền và bổn phận của trẻ em, tạo môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để trẻ được phát triển toàn diện; giảm thiểu bất bình đẳng giữa trẻ em các nhóm xã hội, trẻ em hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em các vùng kinh tế - xã hội khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số, miền núi; phòng ngừa, kiểm soát và giảm thiểu nguy cơ, tình trạng trẻ em bị tổn hại do bị xâm hại và tai nạn thương tích…

Mụ tiêu của Thanh Hóa là phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt xuống còn dưới 3%; 80% xã, phường, thị trấn có điểm vui chơi dành cho trẻ em đạt chuẩn; 95% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

Thu Hoài