Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em: Đảm bảo tất cả trẻ em hưởng tất cả các quyền của mình

Cách đây 8 năm, vào ngày 14/4/2014, Nghị định thư bổ sung thứ ba của Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em chính thức có hiệu lực. Theo quy định của Nghị định thư, trẻ em sinh sống ở tất cả mọi nơi trên thế giới đều có quyền tố cáo lên Liên hợp quốc mỗi khi các quyền của mình bị vi phạm. Đây được xem như một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em toàn cầu.
Đảm bảo tất cả trẻ em hưởng tất cả các quyền của mình. (Nguồn: Báo TG&VN)
Đảm bảo tất cả trẻ em hưởng tất cả các quyền của mình. (Nguồn: Báo TG&VN)