Đa dạng các hình tuyên thức truyền phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em

Trong những năm gần đây, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hà Nội đã luôn nỗ lực đổi mới nội dung, hình thức các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em, nhưng thực tế vẫn còn những trường hợp phụ nữ, trẻ em bị bạo hành, xâm hại, thậm chí trở thành nạn nhân của tình trạng mua bán người. Ðể khắc phục triệt để tình trạng này, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP. Hà Nội đã tổ chức nhiều buổi truyền thông, xây dựng các mô hình hỗ trợ phụ nữ, trẻ em.

Tư vấn pháp luật cho hội viên Hội LHPN huyện Mỹ Đức.

Cuối năm 2020, Hội LHPN TP. Hà Nội đã tổ chức chương trình "Truyền thông chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới nơi công cộng" tại huyện Chương Mỹ nhằm kêu gọi cộng đồng chung tay hành động phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em trên địa bàn Thành phố. Tại đây, các cấp hội cơ sở đã cam kết tham gia tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện công tác phòng chống bạo lực gia đình gắn với thực hiện Cuộc vận động xây dựng "gia đình 5 không, 3 sạch", gia đình văn minh - hạnh phúc; nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình thực hiện bình đẳng giới, mô hình câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng… 

Đặc biệt, buổi phát động cũng đã đưa ra những tư vấn, hỗ trợ phụ nữ kỹ năng tự bảo vệ khi bị bạo lực gia đình; chủ động tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ và trẻ em; Phối hợp với chính quyền địa phương và các ban ngành chức năng phát hiện, tham gia giải quyết các mâu thuẫn nhỏ trong gia đình, các vụ việc bạo lực gia đình, bạo lực với phụ nữ và trẻ em góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ổn định trật tự xã hội tại địa phương…

Bên cạnh đó, Hội LHPN TP. Hà Nội cũng đã tổ chức cuộc thi Online "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bạo lực và xâm hại phụ nữ, trẻ em" trên trang Fanpage của Hội với hơn 23 nghìn người tham gia.

(baodansinh.vn)