Đà Nẵng khẩn trương hỗ trợ các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng vừa ban hành văn bản về tiến độ triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ của Trung ương và thành phố đến từng hộ dân trên địa bàn đến ngày 7/9/2021.

Thành phố Đà Nẵng triển khai chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến người dân.

Theo đó, đối tượng người có công cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, Sở đã thực hiện chi trả hỗ trợ 53.593 người, với số tiền 29.012.000.000 đồng (đạt 100%). Cụ thể: Đối tượng người có công: 1.086 người, với số tiền: 1.086.000.000 đồng. Đối tượng bảo trợ xã hội: 3.345 người, với số tiền: 3.345.000.000 đồng. Đối tượng hộ nghèo, cận nghèo: 49.162 người, với số tiền: 24.581.000.000 đồng.

Về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (lao động tự do), tính đến ngày 7/9/2021, Sở đã ban hành Quyết định hỗ trợ cho 11.407 người, với số tiền: 16.867.000.000 đồng. Các quận, huyện đã chi 9.876 người, với số tiền 14.243.500.000 đồng.

Về hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng đã ban hành Quyết định cho 45 đơn vị với 770 lao động (trong đó, hỗ trợ thêm cho 333 lao động nữ mang thai và trẻ em chưa đủ 6 tuổi) với tổng số tiền là 3.178.570.000 đồng. Các quận, huyện đã chi cho 694 người lao động, với số tiền 2.876.610.000 đồng.

Về hỗ trợ người lao động ngừng việc, Sở đã ban hành Quyết định cho 2 đơn vị với 63 lao động (trong đó hỗ trợ thêm cho 23 lao động nữ mang thai và trẻ em chưa đủ 6 tuổi), với tổng số tiền là 86.000.000 đồng. Các quận, huyện đã chi cho 63 lao động, với số tiền là 86.000.000 đồng.

Để hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, Sở ban hành Quyết định hỗ trợ cho 63 người lao động (trong đó có hỗ trợ thêm cho 31 lao động đang nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi), với tổng số tiền là 264.730.000 đồng. Trung tâm Dịch vụ việc làm đã thực hiện chi cho 57 người lao động (trong đó, có hỗ trợ thêm cho 29 lao động đang nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi), với số tiền là 240.470.000 đồng.

Đối với các trường hợp F0 điều trị và F1 cách ly tập trung, thành phố đã chi tiền ăn 80.000 đồng/người/ngày nên không hỗ trợ thêm, chỉ hỗ trợ bổ sung cho 133 trẻ em F0, F1 với số tiền 133.000.000 đồng. Các quận, huyện đã thực hiện chi cho 106 trẻ em F0, F1, với số tiền 106.000.000 đồng.

Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng cũng đã ban hành Quyết định hỗ trợ cho 34 viên chức hoạt động nghệ thuật, với số tiền 126.140.000 đồng, thực hiện chi cho 34 người, với số tiền 126.140.000 đồng; hỗ trợ 1.335 hướng dẫn viên du lịch với số tiền 4.952.850.000 đồng. Đồng thời, hỗ trợ cho 111 hộ kinh doanh, với số tiền 331.500.000 đồng. Các quận, huyện đã thực hiện chi cho 103 hộ, với số tiền 307.500.000 đồng.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội đã thực hiện giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 9.034 đơn vị, với 175.693 người, với số tiền 15.042.636.598 đồng. Tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất cho 10 đơn vị, với 1.076 người, số tiền 3.643.412.558 đồng.

Ngoài ra, Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ vay vốn cho 4 đơn vị, với 223 lao động, số tiền 874.160.000 đồng. Trong đó, cho vay trả lương ngừng việc 3 đơn vị, với 189 lượt lao động, số tiền 740.880.000 đồng và cho vay phục hồi sản xuất 1 đơn vị, với 34 lao động, số tiền 133.280.000 đồng.

Ông Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng cho biết, hiện tổng số tiền đã hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết số 68/NQ- CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 19/7/2021 của UBND thành phố là hơn 74 tỷ 511 triệu đồng.

Ngoài ra, tính đến nay, Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng đã và đang triển khai hỗ trợ tiền mặt và hàng hóa thiết yếu cho 448.940 hộ, 257 đối tượng bảo trợ xã hội nuôi dưỡng tập trung, tổng kinh phí gần 247,363 tỷ đồng; hỗ trợ 1.630 tấn gạo từ nguồn Trung ương cho 108.709 người.

(baodansinh.vn)