Đại biểu HĐND các cấp có 30% nữ giới là minh chứng cho bình đẳng giới ở Việt Nam

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) phối hợp với Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) và Đại sứ quán Úc tại Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ hỗ trợ của Đại sứ quán Úc tại Việt Nam cho việc rà soát thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 (Chiến lược 2011-2020) và xây dựng Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 (Chiến lược 2021-2030).

Năm 2019, thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ LĐ-TB&XH, với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính từ UN Women và ĐSQ Úc tại Việt Nam, đã tiến hành rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược 2011-2020 để làm cơ sở cho việc xây dựng Chiến lược 2021-2030.

Quá trình xây dựng và hoàn thiện dự thảo Chiến lược 2021-2030 đã nhận được sự tham gia, đóng góp ý kiến của hơn 500 đại biểu là đại diện các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức Liên hợp quốc, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ quốc tế và các nhóm đại diện cho người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, nhóm LGBT, thanh niên... Việc xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược 2021-2030 được xác định cần phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới của đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế và đồng thời hướng tới thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.

Ngày 3/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 28/NQ-CP phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 với mục tiêu tổng quát “Tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước”. Chiến lược gồm 6 mục tiêu và 20 chỉ tiêu cụ thể nhằm tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới trong các lĩnh vực: chính trị; kinh tế, lao động; trong đời sống gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; y tế; giáo dục, đào tạo; thông tin, truyền thông.

Bên cạnh một số chỉ tiêu cần tiếp tục duy trì kết quả của giai đoạn trước, Chiến lược 2021-2030 còn bao gồm các chỉ tiêu mới như: giảm tỷ trọng lao động nữ làm việc trong khu vực nông nghiệp; tăng các cơ sở trợ giúp xã hội công lập triển khai các hoạt động trợ giúp, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; giảm tỷ suất sinh ở vị thành niên; các cơ sở y tế cung cấp thí điểm dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho người đồng tính, song tính và chuyển giới; nội dung về giới, bình đẳng giới được đưa vào chương trình giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân...

Ảnh minh hoạ.

Để triển khai thực hiện Chiến lược 2021-2030, cũng trong khuôn khổ hợp tác với UN Women và DFAT, Bộ LĐTBXH đã triển khai xây dựng Tài liệu hướng dẫn thu thập số liệu và báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược nhằm hướng dẫn các bộ ngành chủ chốt và các địa phương thực hiện đồng bộ, thống nhất việc thu thập số liệu, báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược hằng năm, hướng tới đảm bảo việc theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược một cách hiệu quả.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà cho biết: “Với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sau 10 năm triển khai Chiến lược, chúng ta đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần thu hẹp khoảng cách giới trong các lĩnh vực, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

Đặc biệt, kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ 30,26% nữ đại biểu Quốc hội và gần 30% nữ tham gia HĐND các cấp là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực trong thực hiện bình đẳng giới ở Việt Nam. Những thành tựu này sẽ là nền tảng vững chắc để các cấp, ngành tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa trong việc thực hiện các mục tiêu quốc gia bình đẳng giới trong giai đoạn tới”.

Là cơ quan Liên Hợp Quốc hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình xây dựng Chiến lược 2021-2030, bà Elisa Fernandez Saenz, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam cho biết: “Quá trình rà soát việc thực hiện Chiến lược giai đoạn 10 năm vừa qua cho thấy, việc đảm bảo nguồn lực tài chính cho bình đẳng giới, đặc biệt từ nguồn chi đầu tư từ ngân sách nhà nước để đủ nguồn lực để thực hiện các mục tiêu của Chiến lược là rất cần thiết.

Để làm được điều này, cần phải đảm bảo các mục tiêu của Chiến lược được lồng ghép một cách nghiêm túc trong các kế hoạch của ngành và địa phương, cũng như các chương trình mục tiêu quốc gia. Việt Nam cũng cần đầu tư có mục tiêu vào thay đổi chuẩn mực xã hội theo hướng thúc đẩy bình đẳng giới, đây là điều cốt lõi để thúc đẩy bình đẳng giới mà rất nhiều quốc gia trên thế giới đã phải trải qua. Và cũng chính là mục tiêu đầu tiên của Chiến lược 2021-2030”.

Bà Robyn Mudie, Đại sứ Australia tại Việt Nam, chúc mừng Chính phủ Việt Nam về việc công bố Chiến lược 2021-2030 và nhấn mạnh: “Rất vinh dự cho Australia khi được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mời tham gia hỗ trợ xây dựng Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030. Có những cơ hội và thách thức đối với sự tiến bộ của phụ nữ và trẻ em gái trong thập kỷ tới, bao gồm các vấn đề liên quan đến sự già đi của dân số Việt Nam, Cách mạng 4.0 và tự động hóa việc làm.

Hướng dẫn và những khuyến nghị của Chiến lược sẽ tạo nền tảng vững chắc để giải quyết các vấn đề này, đồng thời thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong nền kinh tế và các vị trí lãnh đạo. Là một đối tác lâu năm về bình đẳng giới và trao quyền kinh tế cho phụ nữ, Australia tự hào khi cung cấp những hỗ trợ thiết thực thông qua nhiều chương trình về giới".

Tại hội nghị, lãnh đạo của Bộ LĐ-TB&XH và UN Women đã kêu gọi nhiều hơn nữa những nỗ lực chung từ phía các bộ, ban, ngành của Chính phủ, các tổ chức xã hội, khu vực tư nhân và các cơ quan của Liên hợp quốc trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, hướng tới phát triển bền vững vào năm 2030, để không ai bị bỏ lại phía sau.

(thoidai.com.vn)