Đại hội đại biểu Hội Nữ trí thức Việt Nam lần thứ III: Tiếp tục phát huy sức mạnh trí tuệ của phụ nữ Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ III (2021- 2026) Hội Nữ trí thức Việt Nam diễn ra trong 2 ngày 25 và 26/11, với sự tham gia của hơn 300 đại biểu tại Hà Nội và các đại biểu trực tuyến tại điểm cầu TP Hồ Chí Minh, Bình Định, Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế, Thái Nguyên...

Với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ II (2016 - 2021), kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ II, bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ III, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác của Hội trong nhiệm kỳ III (2021 - 2026) và tầm nhìn đến năm 2030.

Trong 10 năm qua, đặc biệt là từ năm 2016 trở lại đây, nhờ kiện toàn bộ máy theo hướng tích cực và hiệu quả, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hội – GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu và Chủ tịch danh dự, GS.TS Nguyễn Thị Doan, Hội Nữ trí thức Việt Nam (NTTVN) đã phát triển nhanh và bền vững, đạt nhiều thành tựu rất đáng tự hào. Tính đến hết tháng 1 năm 2021, Hội đã có hơn 4000 hội viên (tăng hơn 2000 hội viên so với đầu nhiệm kỳ). Ngoài ra, còn có một số hội viên mạng lưới đang định cư, làm việc ở nước ngoài.

Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ III (2021 - 2026) của Hội Nữ trí thức Việt Nam diễn ra tại Hà Nội từ ngày 25- 26/11.

Đặc biệt, có 3 đơn vị trực thuộc Hội được thành lập trong nhiệm kỳ II, hoạt động hết sức hiệu quả là: Trung tâm Ứng dụng Khoa học công nghệ và Khởi nghiệp (COSTAS) được thành lập theo Quyết định số 10/QĐ-HNTTVN ngày 10 tháng 10 năm 2016 và được cấp Giấy chứng nhận hoạt động KH&CN (số A-1665/BKHCN ngày 8/11/2016); Trung tâm Khoa học Công nghệ Tri thức Bách khoa (BKSCITEC) được kiện toàn, nâng cấp từ Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, Đại học Bách khoa TPHCM (thành lập năm 2014, trực thuộc Chi hội NTT Đại học Bách khoa TP.HCM) trở thành một đơn vị trực thuộc Hội NTTVN; Tạp chí Phụ nữ Mới, cơ quan ngôn luận của Hội NTTVN, được thành lập năm 2017. Tạp chí in phát hành từ tháng 11/2017 và phiên bản điện tử được cấp phép hoạt động từ tháng 11/2019 (www.phunumoi.net.vn). Tính đến tháng 1/2021, Tạp chí Phụ nữ Mới đã phát hành được 52 số với 52.000 bản; phiên bản điện tử đã có trên 35.000 lượt truy cập; phát hành tờ rơi giới thiệu Hội NTTVN (bằng tiếng Việt và Tiếng Anh).

Với lực lượng hội viên mạnh, có nhiều nhà khoa học ở nhiều lĩnh vực khác nhau cả KHTN, KHXH và các nền kinh tế nên công tác tư vấn, phản biện xã hội của Hội trong nhiệm kỳ II đã đóng góp hiệu quả trong quá trình xây dựng các chính sách về giáo dục, khoa học công nghệ và bình đẳng giới.

Hội cũng đã có nhiều hoạt động nhằm nâng cao vai trò của Nữ trí thức trong nghiên cứu khoa học, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước: Tổ chức thành công hai Hội nghị Nữ Khoa học toàn quốc lần thứ I (2019), lần thứ II (2020) và chủ trì nhiều hội thảo khoa học chuyên đề. Hai Hội nghị Nữ khoa học toàn quốc đã giới thiệu, quảng bá các kết quả nghiên cứu khoa học (NCKH) của nữ trí thức Việt Nam (93 công trình khoa học và 56 báo cáo khoa học) thu hút sự quan tâm của xã hội  đồng thời tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, truyền cảm hứng sáng tạo tới đông đảo các hội viên và cộng đồng khoa học. Các Hội thảo chuyên đề đã hỗ trợ, chia sẻ kết quả nghiên cứu, cập nhật các thông tin KHCN mới cho hội viên. Hội đã chủ quản và chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu, dự án chuyển giao công nghệ. Từ các dự án và đề tài, Hội đã xây dựng được Sàn giao dịch trực tiếp, trực tuyến về công nghệ/sản phẩm KHCN, giới thiệu hơn 200 sản phẩm, hỗ trợ chuyển giao 06 công nghệ/sản phẩm cho các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Hội nghị “Biểu dương nữ trí thức tiêu biểu lần thứ 2 (2016 - 2018)” đã tôn vinh 24 tập thể và 145 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội, trong NCKH. Đặc biệt, có 01 hội viên được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới năm 2020 là GS.TS. Thầy thuốc nhân dân Huỳnh Thị Phương Liên (Chi hội NTT Liên ngành I); 03 tập thể và 04 hội viên được trao Giải thưởng Kovalevskaia; 01 tập thể và 01 hội viên được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam; 04 hội viên nhận giải thưởng Quỹ L’Oreal - UNESCO VN; 02 giáo sư, 69 phó giáo sư và 52 tiến sĩ bảo vệ thành công luận án trong nước được nhận Bằng khen của Hội LHPNVN. Hội đã giới thiệu 03 hội viên có các công trình nghiên cứu xuất sắc được đưa vào “Sách vàng sáng tạo Việt Nam”. Các hoạt động hợp tác quốc tế được quan tâm, mở rộng và đẩy mạnh bao gồm cả hợp tác đa phương và song phương với nhiều đối tác là tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có yếu tố nước ngoài. Hội tiếp tục tham gia tích cực với tư cách là thành viên chính thức của Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ khu vực Châu Á -Thái Bình Dương (INWES-APNN).

Các đại biểu tham dự Đại hội

Trong nhiệm kỳ tới (2021-2026), Hội NTTVN sẽ tiếp tục tập hợp đoàn kết NTT, phát huy sức mạnh trí tuệ của phụ nữ Việt Nam trong và ngoài nước, khơi dậy khát vọng cống hiến của NTT cho sự phát triển kinh tế - xã hội của  đất nước. Theo tinh thần Nghị Quyết của Đại hội XIII của Đảng, trong đó nhấn mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, Hội NTTVN cần phải tăng cường hợp tác với các hội, các tổ chức, doanh nghiệp trong nước… và mở rộng hợp tác quốc tế, tham gia tích cực các hoạt động của Mạng lưới các nhà khoa học nữ trên thế giới để hội nhập, nâng cao vị thế nữ trí thức Việt Nam.

Tiếp tục tinh thần “Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”, Hội NTTVN sẽ luôn tập hợp được đội ngũ nữ trí thức Việt Nam, là địa chỉ tin cậy để chị em phát huy vị thế, vai trò của mình trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

(baodansinh.vn)