Đắk Nông hỗ trợ gần 90 tỷ đồng cho gần 240.000 lượt học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số

Đây là kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về chính sách hỗ trợ kinh phí cho học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc diện nghèo, cận nghèo (Nghị quyết số 31).

Theo đó, từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020-2021, toàn tỉnh có gần 65.000 lượt học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc diện nghèo, cận nghèo được hỗ trợ chi phí học tập với tổng kinh phí gần 16,3 tỷ đồng. Trong thời gian này, gần 175.000 lượt học sinh thuộc diện nêu trên được hỗ trợ sách giáo khoa, vở viết mỗi đầu năm học mới với tổng kinh phí gần 74 tỷ đồng.
 Dak Nong: Gan 90 ty dong ho tro hoc sinh, sinh vien dan toc thieu so ngheo, can ngheo hinh anh 1
Chính sách đã góp phần cùng nguồn lực của Trung ương tạo “cú hích” phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nghị quyết số 31 sẽ hết hiệu lực thi hành vào cuối năm học 2020-2021. Được sự đồng ý của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh thống nhất trình Kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh (diễn ra trong các ngày từ 9- 11/12/2020) thông qua Nghị quyết kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 31 sang năm học 2021-2022. Theo kế hoạch, tổng kinh phí hỗ trợ chi phí học tập, sách giáo khoa, vở viết trong năm học 2021-2022 gần 17,4 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh.

Thu Hoài