Đắk Nông tập huấn về luật Dân sự cho 30 cán bộ, giáo viên

Sở Tư pháp Đắk Nông vừa tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến pháp luật cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trên địa bàn 2 huyện Đắk Glong và Krông Nô.

Tại các buổi tập huấn, cán bộ, giáo viên trên địa bàn huyện Đắk Glong và Krông Nô được báo cáo viên của Sở Tư pháp Đắk Nông phổ biến một số nội dung quan trọng thường phát sinh trong cuộc sống hàng ngày của Bộ Luật dân sự. 

Hình ảnh buổi tập huấn. Ảnh: Nguyễn Nam

Cụ thể về các vấn đề nguyên tắc áp dụng Bộ Luật dân sự; áp dụng tập quán, án lệ, lẽ phải trong giao dịch dân sự; quy định về người chưa thành niên và việc thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến người chưa thành niên; quy định về chủ thể trong quan hệ dân sự có sự tham gia của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân; các quy định về điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự, hình thức giao dịch dân sự; các trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội, do giả tạo…