Đảng và Nhà nước luôn dành nguồn lực ưu tiên, đầu tư hỗ trợ phát triển, kinh tế vùng dân tộc thiểu số

Đây là thông tin do Ths. Phan Hồng Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Ủy ban Dân tộc cho biết trong Hội nghị tập huấn chính sách, pháp luật về công tác thông tin đối ngoại giữa Việt Nam - Campuchia ngày 30/9 tại Hà Nội.

Theo kết quả cuộc điều tra thực trạng 53 dân tộc thiểu số vừa mới công bố ngày 3/7/2020, tính đến ngày 1/4/2019, dân số 53 dân tộc thiểu số khoảng 14,1 triệu người, chiếm 14,7% tổng dân số cả nước.

Quy mô dân số của các dân tộc không đồng đều, có 6 dân tộc có dân số trên 1 triệu người gồm các dân tộc Tày, Thái, Mường, Khmer, Nùng và Mông; 2 dân tộc Dao và Hoa) có từ 500.000 đến dưới 1 triệu người; 30 dân tộc có từ 10.000 đến dưới 500.000 người; 15 dân tộc có dưới 10.000 người (trong đó 11 dân tộc dưới 5.000 người, trong đó có 6 dân tộc dưới 1000 người).

Ảnh minh họa

Vùng Dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) chiếm 3/4 diện tích toàn lãnh thổ; có 51/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đông đồng bào DTTS sinh sống.

Đồng bào các DTTS sinh sống thành cộng đồng tại 51 tỉnh, thành phố (có 9 tỉnh đồng bào DTTS chiếm trên 70% dân số, 3 tỉnh chiếm từ 50-70% dân số, 4 tỉnh từ 30-50% dân số, 14 tỉnh trên 10% dân số, 21 tỉnh còn lại có tỷ lệ dưới 10% dân số), 548 huyện, 5.266 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 382/435 xã biên giới (tiếp giáp với Trung Quốc, Lào và Campuchia) với 85 cửa khẩu (28 cửa khẩu với Trung Quốc; 33 cửa khẩu với Lào và 24 cửa khẩu với Campuchia) và hàng trăm đường mòn, lối mở biên giới. 

Vùng DTTS đã, đang là “lõi nghèo của cả nước”: thu nhập bình quân đầu người của DTTS chỉ bằng 0,3 lần so với bình quân chung cả nước. Có đến 52,66% hộ nghèo của Việt Nam là người DTTS. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của các hộ dân tộc vùng DTTS là 35,5%; cao gấp 3,5 lần tỷ lệ chung của toàn quốc (10,2%).

Trong đó, có 94 huyện nghèo được hưởng chính sách theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; giai đoạn 2016-2020 còn 2.275 xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK) và 3.506 thôn, bản ĐBKK.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chỉ đạo, ban hành nhiều chính sách dân tộc và dành nguồn lực ưu tiên, đầu tư hỗ trợ phát triển, kinh tế vùng DTTS&MN có bước tăng trưởng khá, cơ theo hướng sản xuất hàng hóa, cơ sở hạ tầng thay đổi rõ rệt;

Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 3 - 4% mỗi năm; đời sống, tình thần của đồng bào từng bước được cải thiện; dân trí được nâng lên

Hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú được phát triển; việc khám, chữa bệnh cho người nghèo ngày càng được quan tâm: văn hoá truyền thống được bảo tồn và phát huy.

Hệ thống chính trị cơ sở được tăng cường; quyền bình đẳng giữa các dân tộc được thực hiện; đoàn kết giữa các dân tộc tiếp tục được củng cố.

Tình hình chính trị, trật tự xã hội vùng DTTS&MN cơ bản ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Phạm Lý