Đề xuất bữa ăn phụ, hỗ trợ tiền gửi trẻ khi giám sát làm thêm giờ

Khi triển khai quy định giờ làm thêm giờ, ngoài đề nghị tuân thủ việc tính tiền lương làm thêm giờ và có sự đồng ý của người lao động, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam còn lưu ý đề xuất bổ sung bữa ăn phụ và hỗ trợ tiền gửi trẻ cho người lao động, nhất là lao động có con dưới 6 tuổi.

Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam vừa có hướng dẫn các cấp công đoàn tăng cường công tác giám sát việc thực hiện tiền lương làm thêm giờ cũng như đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động khi thực hiện quy định về làm thêm giờ, trên cơ sở Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 ngày 24/3/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số giờ làm thêm trong 1 năm.

Đây là chỉ đạo có tính nhân văn, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động, trong đó có đoàn viên công đoàn.

Đảm bảo tiền lương tương xứng

Theo hướng dẫn, các cấp công đoàn cần lưu ý các trường hợp người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm tối đa 300 giờ trong 1 năm là các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết và khoản 3 Điều 107 Bộ luật Lao động 2019.

Khi triển khai thực hiện quy định về số giờ làm thêm theo Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15, Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị, các cấp công đoàn cần phối hợp với người sử dụng lao động giám sát việc tuân thủ đầy đủ các quy định khác về làm thêm giờ tại Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn Bộ luật Lao động, đơn cử như: Quy định về giới hạn số giờ làm thêm trong ngày, tiền lương phải trả khi làm thêm giờ, các nội dung về sự đồng ý của người lao động tham gia làm thêm, thông báo khi tổ chức làm thêm trên 200 giờ trong 1 năm.

Tăng giờ làm thêm cần đảm bảo cách tính lương phù hợp.

Về thời hạn tổ chức làm thêm, hướng dẫn nêu rõ, tất cả trường hợp được làm thêm tối đa 300 giờ trong 01 năm thì đều được làm thêm từ trên 40 giờ đến 60 giờ trong 1 tháng kể từ ngày 1/4/2022.

Tuy nhiên, Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 ngày 24/3/2022 căn cứ vào Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp Thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Vì vậy, các quy định của Nghị quyết Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 ngày 24/3/2022 chỉ được thực hiện cho đến hết ngày 31/12/2022, trừ trường hợp Quốc hội quyết định kéo dài thời gian thực hiện.

Tăng cường đối thoại

Không chỉ quan tâm tới việc đảm bảo tiền lương làm thêm giờ, Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở chú trọng tới các nội dung đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động khi tổ chức làm thêm giờ.

Trên cơ sở Điều 98 Bộ luật Lao động quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm là mức tối thiểu phải đảm bảo khi tổ chức cho người lao động làm thêm giờ. Chính vì vậy, công đoàn cơ sở cần thương lượng với người sử dụng lao động về mức tiền lương làm thêm giờ cao hơn mức tối thiểu này hoặc cao hơn mức doanh nghiệp đang chi trả để động viên, khuyến khích và đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người lao động.

Người lao động quan tâm tới tiền lương làm thêm giờ.

“Nếu thời gian làm thêm trong 1 ca lớn hơn 3 giờ thì ngoài quy định về thời gian nghỉ giữa ca, đề nghị người sử dụng lao động cứ sau 90 phút làm việc thêm giờ thì bố trí giải lao ít nhất 10 phút, nhất là đối với người lao động làm việc ở các dây chuyển sản xuất liên tục”, theo hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Liên quan tới đảm bảo bữa ăn ca đủ chất, cân bằng dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm, Tổng LĐLĐ Việt Nam lưu ý việc đề xuất bổ sung bữa ăn phụ, bữa ăn nhẹ cho người lao động sau khi kết thúc làm thêm để phục hồi sức khỏe; đề xuất doanh nghiệp hỗ trợ tiền gửi trẻ cho người lao động nhất là lao động có con dưới 6 tuổi.

Đồng thời tăng cường hệ thống thông gió, chiếu sáng theo đúng tiêu chuẩn, cụ thể: Giảm nhiệt độ vùng sản xuất về mùa hè bằng việc tăng cường các quạt mát, tăng mức độ thông thoáng trong nhà xưởng; đảm bảo độ rọi, độ chói lóa của hệ thống chiếu sáng theo đúng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật…

Nghị quyết về giờ làm thêm trong bối cảnh khắc phục các tác động của dịch Covid-19

Trước đó, ngày 24/3/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 về số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, trường hợp người sử dụng lao động có nhu cầu và được sự đồng ý của người lao động thì được sử dụng người lao động làm thêm trên 200 giờ nhưng không quá 300 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp: Người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi; người lao động là người khuyết tật nhẹ suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên, khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng; người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm...

Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 cũng quy định số giờ làm thêm trong 01 tháng như sau: Trường hợp người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm tối đa 300 giờ trong 01 năm có nhu cầu và được sự đồng ý của người lao động thì được sử dụng người lao động làm thêm trên 40 giờ nhưng không quá 60 giờ trong 01 tháng.

(thoidai.com.vn)