Đề xuất chi 945 tỷ đồng để giải quyết BHXH cho người lao động cách ly y tế

Bộ LĐ-TB&XH đang xin ý kiến về việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động phải cách ly y tế. Số tiền dự kiến chi hỗ trợ là 945 tỷ đồng cho 300.000 người lao động.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, từ đầu năm 2021 đến nay, Việt Nam đã có 2 đợt bùng phát dịch Covid-19, trong đó đợt từ ngày 27/4 nghiêm trọng nhất và tác động mạnh tới thị trường lao động và sản xuất kinh doanh.

Dịch Covid-19 còn tấn công trực tiếp vào các khu công nghiệp - nơi tập trung nhiều doanh nghiệp, sử dụng một lượng lớn lao động, đóng góp nhiều cho phát triển kinh tế, thu ngân sách, nhất là tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động ngừng việc do dịch bệnh nguy hiểm thì người sử dụng lao động trả lương ngừng việc. Mức lương ngừng việc theo thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu trong 14 ngày nghỉ việc đầu tiên.

Tuy nhiên, trên thực tế, thời gian cách ly y tế có thể kéo dài trên 14 ngày theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Nhằm chia sẻ khó khăn, bảo đảm cuộc sống của người lao động và gia đình do người lao động bị cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất xem xét, giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc nhưng phải cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Tăng cường công tác phòng chống dịch tại khu công nghiệp Vân Trung (Bắc Giang)

Về điều kiện hưởng, trong dự thảo của Bộ LĐ-TB&XH nêu rõ 2 điều kiện.

Điều kiện đối với địa phương (cấp tỉnh, TP trực thuộc Trung ương), có 2 phương án. Phương án 1: Tại thời điểm áp dụng chính sách, địa phương có số ca dương tính với SARS-CoV-2 bằng 0,1% dân số trở lên. Phương án 2: Tại thời điểm áp dụng chính sách, địa phương có tỷ lệ người lao động tham gia BHXH bắt buộc có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 bằng 0,1% trở lên.

Điều kiện đối với người lao động: Đang thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, có đóng BHXH bắt buộc tháng liền kề trước khi nghỉ việc vì cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19, có giấy tờ hợp pháp liên quan tới việc người lao động phải cách ly y tế ("quyết định cách ly y tế"...).

Thời gian hưởng được tính theo thời gian cách ly y tế (dự kiến 21 ngày), không tính những ngày đã được trả lương ngừng việc theo quy định tại khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động. 

Mức hưởng được tính theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật BHXH, mức hưởng chế độ ốm đau bằng 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Thống kê của Bộ LĐ-TB&XH, tiền lương bình quân đóng BHXH năm 2020 là 5,6 triệu đồng/tháng, do đó mức hưởng chế độ ốm đau trong trường hợp này là 175.000 đồng/ngày. 

Về tổng kinh phí dự kiến, thống kê ban đầu của Bộ LĐ-TB&XH: Trường hợp hỗ trợ 300.000 người lao động trong 21 ngày cách ly (tương ứng với 18 ngày làm việc), số tiền ước tính khoảng 945 tỷ đồng (bằng 7,4% kết dư quỹ ốm đau và thai sản.

(baodansinh.vn)