Điện Biên tổ chức hội thảo nâng cao kiến thức truyền thông về bình đẳng giới

Chiều ngày 10/12, tại Khách sạn Mường Thanh, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội thảo chuyên đề xây dựng kế hoạch hành động, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện một số hoạt động truyền thông về bình đẳng giới.

Các đại biểu đã cùng trao đổi, tham gia thảo luận về các nội dung kỹ năng truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị: Vấn đề về bình đẳng giới ở Việt Nam hiện nay; xây dựng đội ngũ cán bộ nữ trong chiến lược cán bộ của Đảng.

Hội thảo truyền thông Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của Phụ nữ được tổ chức vào năm 2019.

Đồng thời, chia sẻ một số kỹ năng cần quan tâm khi truyền thông về bình đẳng giới: Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin, kỹ năng lắng nghe tích cực, kỹ năng tranh luận/đối thoại…; một số loại hình hoạt động, bài học kinh nghiệm về tổ chức hoạt động truyền thông thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ lãnh đạo, quản lý…

Hội thảo xây dựng kế hoạch hành động, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện một số hoạt động truyền thông về bình đẳng giới là một trong ba hội thảo chuyên đề về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, là một trong những nội dung hoạt động quan trọng của Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020. 

Hội thảo được tổ chức với mục đích giới thiệu, cung cấp thông tin, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng kế hoạch hành động, hoạt động truyền thông về bình đẳng giới, nhằm triển khai thực hiện công tác này thiết thực, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Khang Anh