Điều chỉnh định nghĩa về F0, F1

Bộ Y tế vừa ban hành Công văn 1909/BYT-DP ngày 15/4/2022 điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh COVID-19 và người tiếp xúc gần.

Bộ Y tế vừa ban hành Công văn 1909/BYT-DP ngày 15/4/2022 điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh COVID-19 và người tiếp xúc gần. Cụ thể, định nghĩa về ca bệnh xác định (F0) bao gồm các trường hợp:

- Là người có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19 bằng phương pháp Realtime RT-PCR.

- Là người có triệu chứng lâm sàng nêu tại Công văn 1909/BYT-DP và có kết quả xét nghiệm kháng nguyên dương tính COVID-19.

- Là người có yếu tố dịch tễ và có kết quả xét nghiệm kháng nguyên dương tính COVID-19.

(Trước đây, F0 còn bao gồm 02 đối tượng: Là F1 và có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính với COVID-19; người có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính 2 lần liên tiếp (xét nghiệm lần 2 trong vòng 8 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm lần 1) với COVID-19 và có yếu tố dịch tễ (không bao gồm F1))

Bên cạnh đó, các đối tượng là F1 (tiếp xúc gần với F0 trong thời kỳ lây truyền của F0) bao gồm:

- Người có tiếp xúc cơ thể trực tiếp (bắt tay, ôm, hôn, tiếp xúc trực tiếp với da, cơ thể...) với F0.

- Người đeo khẩu trang có tiếp xúc, giao tiếp trong vòng 1 mét hoặc trong cùng không gian hẹp, kín và tối thiểu trong thời gian 15 phút với F0.

- Người không đeo khẩu trang có tiếp xúc, giao tiếp gần trong vòng 1 mét hoặc ở trong cùng không gian hẹp, kín với F0.

- Người trực tiếp chăm sóc, khám và điều trị F0 mà không sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân theo quy định.

Công văn 1909/BYT-DP ngày 15/4/2022 thay thế Công văn 11042/BYT-DP ngày 29/12/2021 và Công văn 762/BYT-DP ngày 21/02/2022.

(baodansinh.vn)