Đổi mới các hình thức thông tin bảo đảm quyền con người

Trong quý I-2020, công tác thực hiện và bảo đảm quyền con người đã được các địa phương triển khai dưới nhiều hình thức, đặc biệt là công tác bảo vệ sức khỏe nhân dân; phòng, chống dịch bệnh COVID-19, không để lây lan trong cộng đồng; thực hiện số hóa hồ sơ người có công; bảo vệ quyền của nhóm yếu thế.

Công tác bảo đảm, thúc đẩy quyền con người đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN ở nước ta.

Nhiều tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thành tựu nhân quyền tại địa phương dưới nhiều hình thức khác nhau trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các trang web, fanpage, facebook... Điển hình như UBND tỉnh Phú Thọ đã xây dựng các chuyên mục như: “Đại đoàn kết”, “Hộp thư truyền hình”, “Giảm nghèo bền vững”, “Kết nối yêu thương”, “Chính sách mới”, “Vấn đề cử tri quan tâm” trên Đài Phát thanh và Truyền hình và báo của tỉnh... Tỉnh An Giang đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người năm 2020, kế hoạch thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 về “Quản lý giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” năm 2020. UBND tỉnh Quảng Bình đã xây dựng Đề án thiết lập Trang thông tin điện tử về phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện chuyên mục “Pháp luật và Đời sống” trên báo Quảng Bình; thành lập CLB “thanh niên với pháp luật”; biên soạn tờ gấp “Một số quy định của Bộ luật Lao động năm 2019”; xây dựng 500 tin, bài trên các trang web, fanpage, facebook tuyên truyền, định hướng thông tin, tình hình liên quan đến dịch bệnh COVID-19, phản bác luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc sai sự thật, tạo nhiều kênh thông tin cho người dân, bảo đảm quyền tiếp nhận thông tin...