Đối tượng được nhận phụ cấp thâm niên nghề

Tại điểm a khoản 8 Điều 6 Nghị định 204/2004/NĐ-CP quy định về việc áp dụng phụ cấp thâm niên nghề đối với các đối tượng sau.

infographic 6 (1)

Theo Điểm a khoản 8 Điều 6 Nghị định 204/2004/NĐ-CP

Hệ số lương = Hệ số lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức + Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng.

Mức lương cơ sở hiện hành là 1.490.000 đồng/tháng (theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP)

Mức lương cơ sở từ 01/07/2023 là 1.800.000 đồng/tháng (theo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023)

Mức (%) phụ cấp thâm niên được hưởng: Sau 5 năm (đủ 60 tháng) tại ngũ hoặc làm việc liên tục trong ngành cơ yếu, hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm thì được tính 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có);

Từ năm thứ sáu trở đi mỗi năm được tính thêm 1%.

(baodansinh.vn)