Đồng bào Công giáo Gia Lai nỗ lực phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương giáo

Đồng bào Công giáo tỉnh Gia Lai cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn đoàn kết, đồng hành trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Các đồng bào Công giáo tỉnh Gia Lai được khen tặng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước nhiệm kỳ 2017-2022.

Hiện nay, tỉnh Gia Lai có 5 tôn giáo đang hoạt động là: Công giáo, Tin lành, Phật giáo, Cao đài, Baha’i, với trên 417.000 tín đồ chiếm khoảng 28% dân số của tỉnh. Là tỉnh có nhiều dân tộc, tôn giáo, đời sống tín ngưỡng của người dân Gia Lai rất phong phú đa dạng.

Riêng đạo Công giáo có hơn 156 nghìn giáo dân, chiếm hơn 1/3 tổng số tín đồ trong tỉnh, trong đó có 116 chức sắc, 435 chức việc và 136 nữ tu; có 101 tổ chức tôn giáo trực thuộc và 84 cơ sở thờ tự.

Ngày 22/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo, giai đoạn 2017-2022.

Tích cực phát huy thế mạnh

Trong giai đoạn 2017-2022, đồng bào Công giáo tỉnh Gia Lai cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn đoàn kết, đồng hành trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; thể hiện niềm tin tôn giáo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; xây dựng chính quyền nhân dân.

Bên cạnh đó, đồng bào Công giáo tỉnh cũng tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa-xã hội, quốc phòng, an ninh; tham gia tích cực có hiệu quả trong công tác từ thiện, bác ái, nâng cao dân trí, góp phần làm sống động đường hướng Thư chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam "Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào".

Các hoạt động thuyên chuyển, bổ nhiệm được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Hoạt động xây dựng, sửa chữa, cải tạo cơ sở thờ tự được chính quyền quan tâm, hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của giáo dân.

Trong những năm gần đây, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên các hoạt động tập trung đông người của các giáo xứ, giáo họ, các điểm đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung đều tạm dừng sinh hoạt theo hướng dẫn của các cấp, các ngành, đảm bảo tuân thủ việc phòng, chống dịch.

Đồng bào Công giáo tại tỉnh Gia Lai đã tích cực phát huy thế mạnh sẵn có của địa phương, giúp nhau vốn, vật tư, cây con giống, kinh nghiệm sản xuất, ngày công lao động để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển ngành nghề, giải quyết việc làm cho giáo dân tại chỗ.

Về kinh tế, có nhiều hộ gia đình, cá nhân ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh lao động sản xuất, kinh doanh giỏi.

Đây cũng là những tấm gương sáng đi đầu trong lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, trong đồng bào Công giáo, góp phần cùng nhân dân trong tỉnh làm giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Về đời sống, hằng năm có 100% khu dân cư vùng đồng bào Công giáo đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, 98% hộ gia đình Công giáo đăng ký phấn đấu đạt gia đình văn hóa.

Tiếp tục đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương giáo

Trước những kết quả đạt được trong giai đoạn 2017-2022, Hội nghị cũng đã đưa ra những điểm hạn chế trong giai đoạn qua, đồng thời đưa ra những bài học kinh nghiệm và phương hướng trong thời gian tới.

Đạo Công giáo tỉnh Gia Lai có hơn 156 nghìn giáo dân, chiếm hơn 1/3 tổng số tín đồ trong tỉnh, trong đó có 116 chức sắc, 435 chức việc và 136 nữ tu; có 101 tổ chức tôn giáo trực thuộc và 84 cơ sở thờ tự.

Theo đó, mục tiêu của cộng đồng Công giáo tỉnh Gia Lai là tiếp tục tăng cường mở rộng và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương giáo; tuyên truyền sâu rộng phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo, phát huy tinh thần bác ái, yêu thương.

Cộng đồng Công giáo tỉnh tiếp tục tăng cường đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; chú trọng thực hành dân chủ, giữ vững kỷ cương, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật...

Phát biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, UBND tỉnh mong muốn trong thời gian tới, với vai trò và uy tín của mình, quý vị chức sắc, chức việc, tu sĩ và đồng bào Công giáo sẽ tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp;

Bà kêu gọi đồng bào Công giáo nêu cao tinh thần trách nhiệm công dân, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu ngày càng có nhiều gương điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, đồng bào Công giáo tiếp tục vận động nhau sống “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, thực hiện đường hướng của Giáo hội “sống phúc âm trong lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào” và chỉ dẫn của Giáo hoàng “người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng giàu đẹp.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Gia Lai và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tặng bằng khen cho 75 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2022.

(baoquocte.vn)